Wyszukaj na stronie:

Problem cyganów w Polsce

By poniedziałek, Wrzesień 1, 2014 0 Permalink 1

Coraz częściej problem mniejszości romskiej daje się we znaki mieszkańcom Polski, wszyscy są oburzeni ich zachowaniem, wszyscy są oburzeni ich bezkarnością ale nikt nic nie robi… wygrywa polityczna poprawność. Policja się boi interweniować, władze boją się usuwać ich z nielegalnie zajmowanych terenów a zwykli Polacy są cały czas opluwani, bici i okradani przez bezkarnych Romów. Nawet ukazywanie prawdy jest od razu piętnowane przez organizacje takie jak Amnesty International, padają słowa o nietolerancji i rasizmie… Moim zdaniem to jest na tyle chore, że chyba trzeba wznieść się ponad strach i polityczną poprawność i pokazać tym Romom, którzy nie zamierzają się zasymilować w polskim społeczeństwie, że nie są tutaj mile widziani… tak samo jak i wszyscy inni łamiący prawo…

W Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy Romów, około 30% dzieci romskich nie wypełnia obowiązku szkolnego, duża liczba Romów nie zna języka polskiego, nie chcą się integrować z resztą społeczeństwa, żyją w poligamicznych związkach z czego wynika zasada „wszystkie dzieci nasze są”, zajmują się prostytucją, żebractwem i szeroko pojmowaną przestępczością (kradzieże samochodów, drobne kradzieże w sklepach, pobicia, zastraszanie). Stanowią realne zagrożenie dla społeczności wokół której zamieszkują…

Polecam kilka filmików z YouTube z Romami w naszym państwie oraz sąsiednich, w których problem ten jest jeszcze bardziej widoczny…

Zbigniew Kabata

By poniedziałek, Wrzesień 1, 2014 0 Permalink 0

Zbigniew Kabata ps. Bobo urodził się 17 marca 1924 w Jeremiczach. Był uczonym, badaczem, pasożytologiem ale przedw szystkim podpułkownikiem WP w stanie spoczynku, porucznik Armii Krajowej, żołnierzem oddziału partyzanckiego Jędrusie.

Był wychowankiem Pierwszego Korpusu Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Na początku wojny Losy wojny na Ziemi Sando­mierskiej był redaktorem i kolporterem podziemnej prasy „Jędrusiów” – „Odwet”. Bohaterski partyzant tego Oddziału, dowódca plutonu w randze porucznika w 2 Pułku Piechoty Legionów AK, uczestnik brawurowych akcji dywer­syjnych, m. in. rozbicia więzień w Opatowie i w Mielcu, potyczek i partyzanckich bitew. Poeta, autor w latach wojny wierszy i pieśni o „Jędrusiach”. W 1945 roku ścigany przez NKWD i UB dotarł do ll Korpusu WP we Włoszech. Osta­tecznie osiadł w Szkocji, gdzie w latach 1951-1955 studiował biologię w Uniwersytecie w Aberdeen. Doktor filozofii, doktor nauk. Od 1967 roku kie­rownik zespołu naukowo-badawczego w Pacific Biological Station w Kanadzie. Światowej sławy uczony, laureat wielu międzynarodowych nagród i odznaczeń, także polskich. Za szczególny wkład wniesiony do światowej nauki odznaczony przez Kanadyjskie Towarzystwo Zoologiczne Wardle Medal

Za: http://jedrusie.org/

Za: http://jedrusie.org/

Pokolenie Kolumbów

By poniedziałek, Wrzesień 1, 2014 0 Permalink 0

Bardzo poruszające spojrzenie na Armię Krajową i młodych Polaków idących umierać za ojczyznę. Piosenka napisana przez Powstańca Warszawskiego – Zbigniewa Kabatę ps. Bobo, porucznika Armii Krajowej.


muzyka i wykonanie: Tadeusz Woźniak
słowa: Zbigniew Kabata, ps. „Bobo”
poeta i członek oddziału partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie”
aranżacja: Piotr Woźniak
producent: Studio Metropolis

Pokolenie Kolumbów

Głośno niech zabrzmi dziś „Odwetu” zew
Nad Ojczyzną skutą w niewoli,
Głośno dziś niech rozlegnie się nasz śpiew,
Niechaj plunie w twarz smutkowi naszej doli.
Podziemny i szary nasz trud
Ciężkim jarzmem barki nam gnie,
Wiara w zmartwychwstania Polski cud,
Żarem serc naszych tchnie.
Na warcie my, jak jeden mąż,
Jak psy wciąż ścigani i tropieni,
Lecz niezłomnie wierzymy wciąż,
Że przyjdzie czas!
A wtedy wszystko się odmieni!
Zabrzmi swobodny już „Odwetu” zew,
Matka Polska otworzy oczy
I popłynie obfitą strugą krew,
Którą hojną dłonią każdy z nas wytoczy.
Wtedy poprzez śmierć, ból i łzy,
Przez bomb huk, świst kul i ryk dział,
Pójdziemy ku Wolności — my,
Ścieląc jej drogę z ciał.
Ojczyzny najświętszy nam znak,
Poniesiem na ostrzach swych bagnetów
I w radosny wyruszy szlak,
Podziemna i ukryta dziś
Armia „Odwetu”!

By niedziela, Sierpień 31, 2014 0 Permalink 0

Cześć polskiej ziemi, cześć,
Ojczyźnie naszej cześć,
Cześć Polsce, cześć !

Pamiętajmy o rocznicy napaści na nasz kraj! Nasi dziadkowie wówczas spokojnie spali a obudzili się w najechanym przez nazistów kraju i przelewali za niego krew – Cześć i CHWAŁA im za to.


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress