Islam w liczbach. Pora przyjrzeć się z bliska faktom i mitom dotyczącym wyznawców Allaha. Czy radykalni muzułmanie to tylko mały margines tej społeczności? Czy problem ekstremizmu dotyczy tylko regionów ogarniętych biedą? Te kwestie poddaję tutaj dogłębnej analizie.

Komentarze:

komentarzy