Dekomunizacja ruszy pełną parą? Sejm doprecyzował katalog obiektów podlegających procedurze! Posłuchaj wypowiedzi Polaków [WIDEO]

Sejm poprawił przepisy nakazujące dekomunizację przestrzeni publicznej w Polsce. Nowe rozwiązania mają rozwiać wątpliwości m.in. w kwestii likwidacji sowieckich pomników czy nadawania komunistycznych nazw obiektom użyteczności publicznej. Zdecydowaną większością głosów Sejm przyjął zmiany ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nowelizacja przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, … Czytaj dalej Dekomunizacja ruszy pełną parą? Sejm doprecyzował katalog obiektów podlegających procedurze! Posłuchaj wypowiedzi Polaków [WIDEO]