Komentarz „ludzi prawicy”: dziennikarza Jana Pospieszalskiego, historyka Andrzeja Nowaka, publicysty Marcina Wolskiego na temat ostatnich wydarzeń związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wywiad: Jan Bodakowski
Zdjęcia: Krzysztof Dzierżanowski