Dyskusja nt. „Kresy a polska świadomość narodowa”
przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komitet Organizacyjny Dnia Jedności Kresowian