LISTA WSTYDU! Parszywa TARGOWICA, posłowie głosujący w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce!

7
19272

Przyjęta dziś rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej. Za jej poparciem opowiedziało się 513 posłów; 142 głosowało przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Rezolucja wyraża zaniepokojenie sytuacją w Polsce i wzywa do opublikowania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. Za rezolucją stoją politycy części polskiej opozycji, a także chadecy, socjaliści i lewacy. Projekt przygotowywała m.in. członkini partii komunistycznej w NRD.

Poniżej przedstawiam pełną listę „polskich” europosłów, którzy opowiedzieli się za uderzającą w Polskę rezolucją Parlamencie Europejskim. Zjednoczenie komunistów, Platformy Obywatelskiej i PSLu.:
1. Michał Boni
2. Jerzy Buzek
3. Andrzej Grzyb
4. Krzysztof Hetman
5. Danuta Jazłowiecka
6. Jarosław Kalinowski
7. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
8. Barbara Kudrycka
9. Janusz Lewandowski
10. Elżbieta Łukacijewska
11. Jan Olbrycht
12. Dariusz Rosati
13. Czesław Siekierski
14. Adam Szejnfeld
15. Róża Thun
16. Bogdan Zdrojewski
17. Jarosław Wałęsa
18. Tadeusz Zwiefka
19. Bogusław Liberadzki
20. Janusz Zemke
21. Danuta Hubner
22. Julia Pitera
23. Krystyna Łybacka
24. Bogdan Wenta
25. Adam Gierek
26. Marek Plura
27. Lidia Geringer de Oedenberg

 • Jerzy Langner

  Targowica, to był bunt przeciwko Konstytucji. A kto dzisiaj nie szanuje Konstytucji? Nagina jej przepisy do swoich potrzeb? Na pewno nie ci, którzy praktycznie nie mają głosu w parlamencie.

 • Piotr Butkiewicz

  zdrajcy powiadacie? targowica?
  Hmm czy więc pisowscy eurodepy też byli zdrajcami w 2014 roku?
  :)

 • Marek Ścisły

  A co Pan powie o zdrajcach z 2014r którzy składali wniosek o debatę nad Polska również w Parlamencie Europejskim..?

 • Ergo Sum

  To są zwyczajne kołki w płocie, takim spróchniałym, rozlatującym się płocie. Stoją sztachety i „rezulują”. Niec więcej nie mogą.

 • Paweł Obrycki

  Targowica. Po stokroć niech będą przeklęci.

  • Piotr Butkiewicz

   pis? owszem zdrajcy w mysl Twoich słów