Marcin Rola o sprawie walki wRealu24.pl oraz innych prawicowych mediów z YouTube Polska, która usuwa niepoprawne, nieliberalne treści ze swojego społecznościowego medium. Dziennikarz przedstawił również incydenty łamania wolności słowa przez Facebook Inc.

Komentarze:

komentarzy