Konferencja prasowa – Ukryta amnestia jutro wchodzi w życie – PO o 5 lat skróciło okres przedawnienia
sala 101/bud. C

Zjednoczona Prawica – Biuro Klubu
Zbigniew Ziobro, Patryk Jaki (ZP)