czwartek, Październik 24, 2019
Repatriacja przejściowa w latach 1948 – 1954

Repatriacja przejściowa w latach 1948 – 1954

„Pierwsza” repatriacja Polaków ze Związku Radzieckiego oficjalnie zakończyła się 31 grudnia 1947 roku (w 1948 powracali jeszcze jednak ludzie objęci umowami z lat wcześniejszych,...
Deportacje Polaków na Syberię w latach 1939 – 1941

Deportacje Polaków na Syberię w latach 1939 – 1941

Deportacja została poprzedzona rejestracją przez NKWD osób określanych jako „niebezpieczni społecznie”. Ogólnie zaliczono do nich: urzędników państwowych, funkcjonariuszy  bezpieczeństwa, leśników, działaczy politycznych, lekarzy, wojskowych...
Geneza Wywózek na Sybir

Geneza Wywózek na Syberię

Geneza sytuacji polsko – rosyjskiej na przełomie lat, pierwsze wywózki Na początku należy wyraźnie podkreślić, że podawane tutaj wartości statystyczne dotyczące przesiedleń Polaków na wschód...
Wspomnienia Sybiraków

Wspomnienia Sybiraków

Wspomnienia osób, które przeżyły gehennę zesłania na Syberię - niech ich wspomnienia będą przestrogą dla tych wszystkich, którzy nie widzą w Rosji wroga... Sybirak -...
Moralne i psychiczne następstwa deportacji na Syberię

Moralne i psychiczne następstwa deportacji na Syberię

Omawiając powroty ludności polskiej ze wschodu i rozpatrując problemy polityczne, społeczne, kulturowe i statystyczne zapomina się o problemach natury moralnej i psychicznej – a...
Przebieg Deportacji na Sybir

Przebieg Deportacji na Sybir

Przebieg deportacji Wszystkie deportacje przeprowadzane na ziemiach polskich w latach 1940 – 1941 przebiegały według podobnych schematów, różniły się jedynie skalą represji władz sowieckich. Wynikało...
Powojenne Przemieszczenia ludności w statystyce

Powojenne Przemieszczenia ludności w statystyce

Zanim rozwinę temat liczby osób przesiedlonych, należy bliżej przedstawić, kto miał prawo do osadnictwa w ojczyźnie. Zatem przesiedleniu podlegali jedynie Polacy i Żydzi, którzy...
Powroty ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959

Powroty ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959

Powroty ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 – 1959. 5 marca 1952 roku dla setek tysięcy Polaków, którzy po „pierwszej repatriacji” z lat 1944...

Zobacz koniecznie!

Najnowsze wpisy:

Wsparcie dla strony:

Mój blog w dużej mierze utrzymuje się z dobrowolnych darowizn czytelników. Zapraszam do wsparcia!
Kliknij, dowiedz się więcej:

WesprzyjStrone