w ,

Doigrał się! Ordo Iuris pozywa Pawła Rabieja. Zniesławił kurator Barbarę Nowak

List do mec. Jerzego Kwaśniewskiego, przytaczam w całości: trudno w to uwierzyć, ale żyjemy w czasach, w których za stanowczą obronę bezpieczeństwa dzieci można stać się ofiarą agresywnej nagonki. Przekonała się o tym małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która odważnie sprzeciwiła się seksualizacji uczniów w szkołach. Z wyjątkową nienawiścią odniósł się do niej m.in. wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, który obrzucił obelgami urzędniczkę i jej męża.

Po ujawnieniu przez nas i inne organizacje niebezpiecznej treści warszawskiej Deklaracji LGBT+, wdrażającej do szkół edukację seksualną opartą na standardach WHO, w całym kraju rozgorzały protesty rodziców. To dzięki odważnemu stanowisku małopolskiej kurator, która jednoznacznie potwierdziła nasze oceny i odważnie przestrzegała przed pedofilskim charakterem proponowanych programów, siła sprzeciwu społecznego była naprawdę imponująca.

Zmasowany atak… za cytowanie WHO

Barbara Nowak określiła wdrażane Deklaracją LGBT+ standardy WHO jako dokument propedofilski. Spokojnie i rzeczowo odczytywała w mediach kuriozalne zalecenia organizacji, zgodnie z którymi 6-letnie dziecko ma zrozumieć pojęcie „akceptowalne współżycie, akceptowalny seks”, a uczeń w wieku 9-12 lat ma nauczyć się „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych, podejmowania świadomych decyzji dotyczących uzyskiwania bądź nie doświadczeń seksualnych, brania odpowiedzialności za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne”.

Wypowiedź kurator oświaty przekonała osoby, które nie dowierzały informacjom o skandalicznych treściach zawartych w warszawskim dokumencie. To ostatecznie skompromitowało Deklarację LGBT+ firmowaną przez Rafała Trzaskowskiego oraz jego zastępcę Pawła Rabieja.

Nienawistne epitety zamiast dyskusji

Tak jednoznaczne opowiedzenie się po stronie bezpieczeństwa dzieci, choć zasługuje na najwyższą pochwałę, spotkało się z falą nienawistnych ataków.

W kampanię nienawiści włączył się również zastępca prezydenta Warszawy, który zaatakował Barbarę Nowak i jej rodzinę w swoim wpisie na Twitterze: „Jest bigotką, homofobką i antysemitką, podobnie jak jej mąż, zresztą ekspert @MEN”.

Chociaż wyśmiany przez internautów wpis Pawła Rabieja omyłkowo zawierał link do homoseksualnej witryny pornograficznej, to przede wszystkim stanowił bezpośredni atak na kobietę, która z troską ujęła się za naszymi dziećmi. Wiceprezydent szybko zresztą usunął kompromitującą pornograficzną treść wpisu, nie wycofał się jednak ze swych obraźliwych słów pod adresem Barbary Nowak i jej męża.

Na pewno również Pana oburza to, że te pełne nienawiści zniewagi są dziełem wiceprezydenta miasta, który jeszcze przed miesiącem zmuszał warszawskie szkoły do prowadzenia lekcji z tzw. mowy nienawiści. Przypomnę, że zgodnie z ich programem za homofobię uznawano niezgodę na polityczne postulaty lobby LGBT, za islamofobię odmowę publicznego finansowania budowy meczetu, a za seksizm przejawy troski i czci chłopców wobec dziewcząt.

Dziś ten sam polityk, postawiony w ogniu merytorycznej krytyki polegającej na cytowaniu przez kurator oświaty narzucanego szkołom programu, odpowiada nienawistnymi epitetami, szczując, piętnując i uderzając nie tylko w swojego adwersarza, ale i w rodzinę pani kurator. To niedopuszczalne przekroczenie kolejnych granic debaty publicznej.

Przeciwstawmy się kampanii nienawiści

Dlatego natychmiast postanowiliśmy działać! Obowiązujące prawo nakazuje, by nawet ostra krytyka szanowała drugiego człowieka i jego bliskich. Nieprawdziwe, pełne niechęci i pogardy ataki są niedopuszczalne, szczególnie że uderzają wprost w renomę zawodową i dobre imię kurator Barbary Nowak i jej męża, dyrektora małopolskiej szkoły.

Niezwłocznie zaproponowaliśmy pomoc prawną zaatakowanym małżonkom, pamiętając, że to właśnie dzięki zaangażowaniu urzędniczki kontrofensywa przeciwko Deklaracji LGBT+ mogła być tak skuteczna.

Ordo Iuris nie pozwoli na to, by nienawistne ataki na obrońców niewinności dzieci pozostawały bezkarne.

Pójdziemy do sądu

Na podstawie udzielonego mi przez małżonków pełnomocnictwa procesowego zażądałem od Pawła Rabieja publicznych przeprosin za obraźliwą wypowiedź oraz zapłaty finansowego zadośćuczynienia w kwocie 30 000 zł na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,finansującej stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Jeśli wiceprezydent nie zastosuje się do tych żądań, sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Podjęcie zdecydowanych kroków prawnych jest konieczne, by podważyć poczucie bezkarności polityków i lobbystów grup LGBT prowadzących swą ofensywę przeciwko niewinności dzieci.

Nasze wsparcie dla Barbary Nowak pomoże innym w okazaniu potrzebnej odwagi.

Dlatego bardzo proszę Pana o wsparcie naszych działań kwotą 40 zł, 70 zł, 120 zł lub dowolną inną, którą przeznaczymy na pomoc prawną zarówno dla Barbary Nowak, jak i wszystkich innych urzędników i nauczycieli, którzy przeciwstawią się indoktrynacji i deprawacji dzieci.

Wydatki, które musimy ponieść, związane są przede wszystkim z przygotowaniem opinii i ekspertyz prawnych, a także z podróżami po całej Polsce. Przygotowanie jednej rzetelnej opinii to wydatek rzędu ok. 3-4 tysięcy złotych. W wielu przypadkach musimy również opłacić wszystkie koszty sądowe.

Wesprzyjmy tych, których dotyka nienawiść za to, że sumiennie i z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki zawodowe i bronią dzieci przed deprawacją!

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. O naszym zaangażowaniu w pomoc małopolskiej kurator poinformuję Pana w naszym raporcie z podsumowaniem działań Instytutu. Dołożymy wszelkich starań, żeby przykład Pawła Rabieja zniechęcił każdego, kto chce bezkarnie obrażać i znieważać innych.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

WAŻNE! Podpisz się pod akcją „Stop Pedofilii” organizowaną przez Fundację Pro – Prawo do życia

KULISY MANIPULACJI – jak Platforma Obywatelska posługuje się fake newsami!