Rada Ministrów rozpatrzy przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Projekt daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka.

W takich sprawach wspólne działania podejmować będą nie tylko Minister Sprawiedliwości, lecz także Minister Spraw Zagranicznych oraz właściwy konsul RP.

 • Uproszczona zostanie procedura w przypadkach, gdy władze innych krajów oddzieliły dzieci od polskich rodziców, ale zgadzają się, by trafiły one do Polski
  pod pieczę bliskich krewnych, rodziny zastępczej lub ośrodka opiekuńczo-wychowawczego;
 • Koszty przywiezienia dziecka do Polski będzie mógł pokryć Skarb Państwa;
 • Gdy rodzice będę musieli składać wnioski do zagranicznych sądów czy innych instytucji, a nie będzie ich stać na opłacenie tłumacza, koszty tłumaczenia pokryje Skarb Państwa.

Projekt precyzyjnie ustala postępowanie z wnioskami o przekazanie polskiego dziecka
za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej z 1980 r. Dotąd takiej ustawy nie było.

 • Wnioski, jeśli nie spełnią rygorystycznych wymogów formalnych, będą – po braku ich uzupełnienia w stosownym terminie – zwracane wnioskodawcom;
 • Ustawa wskazuje na ogromną wagę mediacji. Minister Sprawiedliwości będzie mógł podejmować działania zmierzające do porozumienia pomiędzy osobami, które toczą spór o powrót dziecka;
 • Przynajmniej do czasu rozprawy apelacyjnej dziecko pozostanie w Polsce, bowiem orzeczenia w trybie Konwencji Haskiej o wydanie dziecka będą wykonalne dopiero po uprawomocnieniu;
 • Wnioskami o wydanie z Polski dzieci zajmie się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych z wyspecjalizowanymi sędziami, a nie – jak dziś – 300 sądów rodzinnych rozsianych po całym kraju;
 • Sąd Okręgowy będzie musiał rozpoznać sprawę w ciągu sześciu tygodni.
 • Instancją odwoławczą stanie się Sąd Apelacyjny w Warszawie;
 • Ustawa wprowadza Skargę Kasacyjną od orzeczeń w sprawach o odebranie dziecka prowadzonych w trybie Konwencji Haskiej. Będą mogli ją wnieść do Sądu Najwyższego Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka;
 • Sądy będą miały obowiązek pisemnego uzasadniania swych postanowień.
  Nie wystarczy, jak teraz, uzasadnienie ustne;
 • Przyspieszeniu postępowania ma służyć wprowadzenie, na wzór m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, przymusu adwokackiego w sprawach o wydanie dziecka za granicę. Toczące spór strony będą musiały wskazać pełnomocników albo adwokaci zostaną wyznaczani z urzędu.

Zmieniamy dotychczasową politykę, która przez lata nie stała na straży polskich dzieci. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce, a tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych.

Komentarze:

komentarzy

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here