w ,

PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe partii KORWIN!

Sprawozdanie finansowe partii KORWiN za rok 2015 zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą. Jest to kolejna partia, która w związku ze złym rozliczeniem się, może stracić subwencję.

Kwota, która została wpłacona nieprawidłowo na konto partii KORWiN jest, w porównaniu do całości budżetu ugrupowania, niewielka. Według Państwowej Komisji Wyborczej wpłaty przyjęte z pominięciem przepisów ustawy o partiach politycznych wynoszą 3060 PLN, ponadto PKW wykazało, że wpłaty, które partia zgłosiła jako nieprawidłowo przekazane, w rzeczywistości nie łamały przepisów określonych w artykule 25.

Państwowa Komisja Wyborcza przygląda się również powiązaniom finansów partii i jej materiałom ze sklepu KORWiN, głównie chodzi o KORWiN Energy Drink, ale pod lupą jest cały sklep partyjny:

“Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, m.in. na podstawie informacji dostępnych w Internecie, w tym na stronie internetowej www.partiakorwin.pl, w serwisach Facebook i YouTube, że w okresie sprawozdawczym Gastrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/18 (producent napoju energetycznego „Korwin Energy Drink”) oraz producenci koszulek, bluz, okularów przeciwsłonecznych, przypinek, kawy, słodyczy, materiałów agitacyjnych wykorzystywanych 4 do prowadzenia kampanii wyborczej, kalendarzy, breloczków, pasków, itp., sprzedawali za pośrednictwem Versatile Krzysztof Hołowacz z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 138A lok. 2, prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.sklepkorwin.pl, określany jako „Oficjalny Sklep KORWiN”, oraz w licznych sklepach stacjonarnych, wyroby opatrzone symbolem graficznym partii politycznej KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Partii o wyjaśnienie stosunków łączących ją z producentami i dystrybutorami wskazanych przedmiotów. Ponieważ historia rachunków bankowych Partii nie wykazywała ponoszenia przez nią kosztów prowadzenia strony internetowej www.partiakorwin.pl, Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła do Partii również o wyjaśnienie sposobu finansowania tej strony.”

pkw

Stanowisko Partii Wolność (KORWiN):

W związku z postanowieniem Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania partii, pragniemy poinformować i uspokoić tym samym, że w ocenie prezydium, ale także prawników, uzasadnienie dołączone do uchwały PKW w/w sprawie, jest nadinterpretacją przepisów wynikających z ustawy o partiach politycznych i daje ogromną szansę na pozytywne rozpatrzenie skargi, która zostanie złożona przez partię do Sądu Najwyższego.

Pragniemy także poinformować, że PKW przyjęła sprawozdanie komitetu wyborczego, które jest niemalże tożsame ze sprawozdaniem partii, a ponieważ partia uzyskała podmiotowość prawną przed wyborami parlamentarnymi i w zasadzie poza tym okresem nie realizowała żadnej innej działalności i wydatków, które mogłyby zostać zakwestionowane. Uzasadnienie i argumentacja przedstawiona przez PKW jest w ocenie prezydium wielce wątpliwa, dlatego też partia skorzysta z w/w prawa do wniesienia skargi do Sadu Najwyższego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

W ocenie prezydium wskazanie przez PKW, że mimo iż partia działała zgodnie z prawem, to wykorzystywała konkretne przepisy aby obejść zakazy wskazane w ustawie o partiach politycznych i uzyskała w ten sposób korzyści (czego jednak w żaden sposób nie dowiedziono), jest łamaniem funkcji gwarancyjnej prawa w imię zasady „co nie zostało zabronione, jest dozwolone”.

Pragniemy również zaznaczyć fakt, iż historia dowodzi, że mimo odrzucenia sprawozdań partii przez PKW, przed Sądem Najwyższym uznano skargi takich podmiotów politycznych, jak Prawo i Sprawiedliwość, czy np. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlatego też wierzymy, że Sąd Najwyższy również w naszym wypadku wykaże się niezawisłością i oceni zasadność skargi z perspektywy obowiązujących przepisów.

Prezydium Zarządu Wolności

Za: narodowcy.net, partiakorwin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0

Winnicki: UE dąży do stopniowej likwidacji suwerennych państw narodowych!

Sejm upamiętnił Marka Grechutę w 10. rocznicę śmierci. Posłuchaj największych hitów artysty! [WIDEO]