Jesteś rasistą i ksenofobem! Nie masz serca! Polacy kiedyś też wyjeżdżali i Zachód ich przyjmował!

Takie określenia padają najczęściej na początku dyskusji ze zwolennikami przyjmowania imigrantów. Jeśli te słowa wypowiadają Polacy, to oceniam ich jako lewicowych idiotów ale jeśli te słowa padają z ust zachodnioeuropejskich polityków to sprawa przybiera zupełnie inny obrót… reprezentanci państw, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odpowiedzialne były za wymordowanie setek milionów ludzi na całym świecie nie mają moralnego prawa do narzucania Polsce kogo ma przyjmować w swoje granice.

Całą wypowiedź poprzedzę historią, bo z niej powinniśmy czerpać wiedzę dlaczego w ogóle kraje takie jak Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy nawet Belgia powinny dzisiaj odczuwać swojego rodzaju wstyd i zajmować się swoją moralnością na własnym podwórku, nie angażując w to państw takich jak Polska, Słowacja czy Węgry

 

Odpowiedzialność za Kolonizację

Dla ogólnego nakreślenia sytuacji powiedzmy tylko, że przed wybuchem II wojny światowej około 90% Azji było skolonizowane zaś Afryka praktycznie w całości należała do państw europejskich. W 1945 roku kolonie zajmowały obszar 36 mln km², na którym żyło 663 mln ludzi. Praktycznie wszędzie ludność tubylcza traktowana była jako ludzie drugiej kategorii czy nawet niewolnicy. Celem państw kolonialnych było uzyskanie jak największych korzyści z kolonii poprzez jak największe wykorzystywanie gospodarcze podbitych ludów i ich surowców. Wszelkie oznaki bunty, były bezwzględnie i krwawo tłumione.

I dla przykładu:

Kongo Belgijskie – Tubylcy otrzymali nakaz corocznego dostarczania surowców w odpowiedniej ilości. Jeśli ktoś nie zdążył na czas, władze wysyłały do akcji wojsko, które nierzadko jako dowód swojej interwencji przynosiło ucięte ręce opornych… W okresie kolonizacji obowiązywał całkowity zakaz edukacji tubylców, traktowanie ludności czarnej jak własności, pełne niewolnictwo, egzekucje, krwawe tłumienie buntów. Szacuje się, że Belgowie zamordowali lub doprowadzili do śmierci od 10 do 15 milionów mieszkańców Konga. Prawdopodobnie ta liczba jest o wiele większa.

Kongo Belgijskie
Kongo Belgijskie. Za sprawą Belgów zginęło do 15 milionów tubylców.

Wiktoriański Holokaust – w bardzo dużym skrócie, był to wielki głód, który kosztował życie od 12 do 30 milionów Hindusów. Za sprawą brytyjskiego rządu, który podczas klęski suszy celowo nakazał wywóz  ryżu z Indii. Dawka żywieniowa w brytyjskich obozach pracy była mniejsza niż ta, którą otrzymywali więźniowie nazistowskiego Buchenwaldu.

Powstanie Mau Mau w Kenii – Działo się to w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Wyrzuceni ze swojej ziemi i pozbawieni wszelkich praw ludzie z plemienia Kikuyu podjęli zorganizowaną – czasami zbrojną – walkę skierowaną przeciwko rządowi kolonialnemu. Odpowiedzią Brytyjczyków było umieszczenie 320 tysięcy z nich w obozach koncentracyjnych.  Pozostali – ponad milion osób – byli przetrzymywani w „odciętych od świata osiedlach”. Przesłuchiwania więźniów prowadzono uciekając się do „obcinania uszu, przewiercania bębenków usznych, katowania na śmierć, polewania ciekłą parafiną a następnie podpalania, przypalania papierosami.” Żołnierze brytyjscy używali też „metalowego urządzenia do kastracji”, którym obcinano jądra i palce. „Jak skończyłem obcinać mu jądra”, opowiadał jeden z białych osadników, „nie miał on już uszu, a jedno oko, jak mi się wydaje, luźno zwisało z oczodołu”.  Żołnierzom rozkazano strzelać do każdego „pod warunkiem, że miał czarny kolor skóry”.

Morderstwa Mau Mau
Przesłuchiwania więźniów prowadzono uciekając się do „obcinania uszu, przewiercania bębenków usznych, katowania na śmierć, polewania ciekłą parafiną a następnie podpalania, przypalania papierosami

Masakry w Algierii i na Madagaskarze – Lata 1954-1962, Francja, która sama kilka lat wcześniej wyzwoliła się spod niemieckiej okupacji, stosowała w Algierii metody kojarzące się z Gestapo. Do specjalnych obozów odosobnienia przeniesiono nawet dwa miliony osób. Wojna algierska pochłonęła według różnych szacunków od kilkudziesięciu tysięcy do pół miliona ofiar. W 1947 roku Francja krwawo stłumiła powstanie na Madagaskarze, które wywołała ludność domagająca się własnej państwowości. W akcji pacyfikacyjnej, w zginęło około 90 tys. Malgaszów.

Niemcy i Austria ostoje demokracji – Jeśli myślisz, że II wojna światowa, podczas, której jasno naród niemiecki nazwał się rasą panów i doprowadził do konfliktu, który pochłonął życie ponad 70 milionów ludzi, w tym 6 milionów Polaków, to jedyne niemieckie zbrodnie to się grubo myslisz. Niemieckie zbrodnie w Afryce rozpoczęły się jednak dużo wcześniej. Mordy w Namibii uważa się za pierwsze ludobójstwo XX wieku. W obozach koncentracyjnych więźniowie byli sterylizowani i celowo zarażani śmiertelnymi chorobami. Niemieccy „naukowcy” przeprowadzali na masową skalę badania, których celem było dowiedzenie wyższości rasy nordyckiej. Jednym z nich był Eugen Fischer, późniejszy ulubieniec Hitlera, jeden z najbardziej znanych ideologów wyższości „rasy nordyckiej”, która posłużyła do eksterminacji Żydów i Cyganów.

Zagładę w Namibii przeżyło jedynie 15 tys. Hererów i 10 tys. Namów. Przed ludobójstwem żyło ich tam odpowiednio: 80 i 20 tys.

Niemieckie mordy w Afryce
Ci którzy przetrwali niemiecką masakrę

Oczywiście to jedne z wielu przykładów jak w ostatnim stuleciu nasi nauczyciele tolerancji i otwartości traktowali podbite ludy, w tym ludy Afryki i Azji, które dzisiaj tłumnie lgną ku europejskim granicom. Nie wspomniałem o rzeziach Indian w obu Amerykach czy o eksterminacji aborygenów w Australii. Gdyby to dobrze policzyć to okazałoby się, że Anglicy mają na rękach więcej krwi niż naziści z Niemiec i Austrii. Jak już mówiłem, nie mają oni moralnego prawa do mówienia Polakom co jest dobre a co złe i jak powinni rządzić się w swoim państwie.

Odpowiedzialność za Dekolonizację

Największym jednak grzechem państw kolonialnych była dekolonizacja, która na trwałe zdestabilizowała sytuację w Afryce. Pomimo ogromów cierpień z rąk białych ludzi jakich doświadczyły ludu tubylcze, to dzięki kolonizacji Afryka i Azja miały większy dostęp do technologii i możliwości uprzemysłowienia. W latach po II wojnie światowej, kiedy ludność murzyńska ale również Hindusi czy arabowie zobaczyli, że biały człowiek tak samo jako oni ginie na frontach wojennych zaczęły rodzić się coraz silniejsze ruchu niepodległościowe. Państwa zachodnie były ekonomicznie wyniszczone i nie stać ich było na dłuższe  utrzymywanie ładu w koloniach. Zrobiono wtedy najgorszą możliwą rzecz. W bardzo dużym skrócie, zwinięto się i nagle oddano niepodległość w ręce lokalnych bossów. Słabość struktur, brak elit przygotowanych do kierowania krajem, naciski zewnętrzne, obudzone konflikty etniczne i religijne to przyczyny powstania totalitarnych systemów rządzenia, wojen, ruiny gospodarczej i neokolonializmu. Granice państw, które zaczęły powstawać w Afryce były wyznaczane błędnie, bez głębszego przemyślenia… czego owocem były kolejne miliony ofiar podczas wojen plemiennych, etnicznych czy pomiędzy kształtującymi się narodami ale również w wyniku głodu.

I na zakończenie wątku dekolonizacji: Rzeź Tutsi, którego w 1994 roku dopuścili się w Rwandzie Hutu. W ciągu stu dni zginęło około miliona osób, najczęściej zasiekanych maczetami. Na porządku dziennym były też jednak gwałty, rozbijanie noworodków o ścianę, rozcinanie brzuchów ciężarnych i wrzucanie granatów do pomieszczeń pełnych ludzi. Odpowiedzialność za to ponoszą rządy Francji i Belgii. Belgowie przez dziesięciolecia podsycali podziały kastowe, które później skończyły się hekatombą. Francuzi zaś wspierali jedną ze stron konfliktu do tego stopnia, że jeden z lokalnych afrykańskich liderów określił Françoisa Mitterranda, prezydenta Francji, mianem „człowieka odgrywającego jedną z najważniejszych ról w umożliwieniu ludobójstwa”. Ludobójstwo w Rwandzie Jesteśmy Polakami, którzy w latach 1939 – 1947 byli masowo mordowani przez Niemców, Austriaków, Rosjan, Litwinów, Ukraińców i Żydów. Czy zapominamy dzisiaj o tych zbrodniach? Oczywiście, że nie. Tak samo ludność Afryki czy Azji nie zapomina o kolonizacji. Wystarczy jednak pojechać do Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii czy Niemiec aby zobaczyć spłacone długi za kolonizację. Miliony czarnoskórych zamieszkujących Europę to właśnie spłata długu za grzechy kolonizacji… A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy kiedykolwiek wolna Polska otrzymała odszkodowanie za nieprawnie odebrane Lwów, Wilno czy Grodno albo czy Niemcy i Rosja wypłaciły nam miliony odszkodowań za zniszczenia wojenne? Nie.

Zniszczona Warszawa
Tak wyglądała Warszawa po wojnie? Czy Polska otrzymała odszkodowanie za zniszczenie większości miast? Nie. Jeszcze amerykańscy Żydzi domagają się OD POLSKI odszkodowań za mienie… owe mienie widać na zdjęciu…

Podsumowując pierwszy punkt, my Polacy nie mieliśmy żadnego wkładu w kolonizację i nie powinniśmy czuć się odpowiedzialni za spłatę długów moralnych obcych państw.

Komentarze:

komentarzy

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here