w , , ,

Posłowie PE stanowczo: Zero tolerancji dla obrzezania kobiet w Unii Europejskiej. Już 500 000 kobiet w całej Europie zostało poddanych okaleczeniu narządów płciowych!

Pół miliona kobiet w Unii Europejskiej i 200 milionów na świecie padło ofiarą obrzezania. Posłowie wzywają do walki z tą praktyką.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (tzw. obrzezanie kobiet) jest jednym z najbardziej brutalnych naruszeń praw kobiet. Polega ono na częściowym lub całkowitym usunięciu zewnętrznych żeńskich narządów płciowych i jest przeprowadzane najczęściej u dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat, zwykle bez zachowania higieny. Obrzezanie nie ma żadnego uzasadnienia medycznego – może spowodować poważne fizyczne i psychiczne konsekwencje na całe życie.

Przy okazji przypadającego 6 lutego Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych posłowie powtarzają wezwanie do zaprzestania tej barbarzyńskiej praktyki na całym świecie.

Obrzezanie kobiet jest nadal wykonywane w niektórych krajach Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu, ale dziewczynki z niektórych rodzin imigrantów nie są bezpieczne nawet w UE, gdzie ten rodzaj okaleczeń jest uważany za przestępstwo.

Około 500 000 kobiet w całej Europie zostało poddanych okaleczeniu narządów płciowych, a kolejne 180 000 kobiet i dziewcząt zagrożonych jest poddaniu tej praktyce każdego roku.

„Kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. honor nie mogą być usprawiedliwieniem dla jakichkolwiek aktów przemocy wobec kobiet” – mówi Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litwa), przewodnicząca Komisji Równouprawnienia i Praw Kobiet.

W 2013 r. UE przedstawiła nową strategię mającą na celu przerwanie praktyki obrzezania kobiet. Posłowie chcą, aby Komisja Europejska przedstawiła przegląd tego, co do tej pory udało się osiągnąć. 7 lutego 2018 roku posłowie przyjęli rezolucję, w której wzywają do podniesienia świadomości, działań prewencyjnych w obozach dla uchodźców, do zagwarantowania najwyższych standardów ochrony osobom ubiegającym się o azyl z powodów związanych z obrzezaniem, większej elastyczności w finansowaniu oddolnych działań organizacji pozarządowych oraz poprawy szkolenia. Posłowie zwracają się do państw członkowskich, by zabroniły medykalizacji obrzezania oraz do wrażliwości, jeśli chodzi o kwestie związane z wykrywaniem, prowadzeniem dochodzeń i ściganiem sprawców.

Za: europarl.europa.eu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0

Raport w sprawie antysemityzmu w UE. Jak wypadła Polska?

Rzymkowski: Polska nie protestowała, kiedy rok temu Ukraina przyjęła ustawę przeciwko nam [WIDEO]