w ,

Tak się wykuwa nowe elity! Pełne szacunku do drugiego człowieka, noszące w sercu Boga i Polskę! Kim jest minister Szumowski?

Po kilkudziesięciu latach komunizmu, po wielu latach „michnikowszczyzny” – jak nazywam okres bezwzględnej dominacji medialnej środowiska „Gazety Wyborczej”, które przez lata starało się walczyć w Polsce z religią, z przywiązaniem do wartości patriotycznych, z tradycjami, z tym na czym wychowało się przedwojenne pokolenie naszych dziadków-pradziadków. Dziś widzimy, że mimo przeciwności Polska potrafiła stworzyć nową elitę – Łukasz Szumowski w 1989 roku miał 17 lat, jest świetnym przykładem na to, że powoli odbudowujemy to co najcenniejszego zabrali na komuniści i naziści – elitę narodu.

Szumowski jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w MNiSW, a od listopada 2016 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie. Zajmował się m.in. sprawami Departamentu Nauki (to m.in. sprawy finansowania badań naukowych, ocena parametryczna jednostek naukowych).

Szumowski studia medyczne ukończył w 1997 roku, rok później rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku  (w wieku 44 lat!).

12 września 2017 został wiceprzewodniczącym rady naukowej Instytutu Kardiologii; w tym samym roku objął stanowisko redaktora naczelnego „Heart Beat Journal”. Jest członkiem towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych. Jest promotorem dwóch prac doktorskich oraz recenzentem czterech prac doktorskich i habilitacyjnych.

Współpracował z organizacjami pozarządowymi – fundacją „Kresy w potrzebie”, fundacją oraz stowarzyszeniem pacjentów „Serce dla Arytmii”. Filister korporacji akademickiej Arkonia. W 2014 był sygnatariuszem deklaracji wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej – dokumentu opisującego wartości i zasady bioetyki katolickiej.

Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w Warszawie.

https://twitter.com/Swiatowid1/status/1238366166986510336

Dla porównania?

W obliczu pandemii prezydent 2-milionowego miasta poszedł na urlop. Z “przemęczenia”

W obliczu pandemii prezydent 2-milionowego miasta poszedł na urlop. Z „przemęczenia”

Brawo! Orlen odpowiada na działania hien biznesowych – płyn do dezynfekcji rąk już niedługo w sprzedaży na stacjach!