CHORY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI! Przemysław Wipler winny, “naruszył nietykalność i znieważył policjantów”!

5
22404

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał Przemysława Wiplera na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za naruszenie nietykalności i znieważenie policjantów. Były poseł ma również opublikować przeprosiny w miesięczniku „Policja 997”, a także zapłacić grzywnę w wysokości 10 tys. zł oraz opłacić koszty sądowe.

– To nie była obrona ze strony pana Wiplera, bo to on był osobą wulgarną, eskalującą przemoc. Nie był to bierny, a czynny opór – mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Ermich. Jak podkreślił, działanie Wiplera było „bezzasadnym wtrąceniem się do legalnej interwencji policji”. – Ludzie po alkoholu robią rzeczy, których na trzeźwo by nie zrobili – dodał sąd.

W sprawie przesłuchano 27 świadków.

Pod koniec paź­dzier­ni­ka 2015 przed war­szaw­skim klu­bem „Enklawa” do­szło do bi­ja­ty­ki z udziałem posła Prze­my­sława Wi­plera, byłego czło­nka PiS, a obec­nie polityka KORWiN. In­ter­we­nio­wa­ła po­li­cja. Zdaniem służb porządkowych męż­czy­zna był pod wpły­wem al­ko­ho­lu, zacho­wy­wał się wul­gar­nie, roz­ka­zy­wał po­li­cjan­tom, na­ru­szył ich nie­tykal­ność, szar­pał i kopał funk­cjo­na­riu­szy. Polityk został zawieziony na izbę wy­trzeź­wień. Wy­ko­na­ne ba­danie krwi wy­ka­za­ło bli­sko 1,4 pro­mi­la al­ko­ho­lu w or­ga­ni­zmie.

Wersja polityka diametralnie różni się od policyjnej. Według jego relacji pod­jął on in­ter­wen­cję w związ­ku z agre­syw­nym za­cho­wa­niem po­li­cjan­tów i zo­stał przez nich bru­tal­nie po­bi­ty.

Za: pch24.pl


Mój komentarz: na nagraniu poniżej widać jak policja znęca się nad człowiekiem, nawet jeśli był pijany, nie mają prawa masakrować leżącego na ziemi. Jest to wyrok czysto polityczny, tak samo jak polityczne mogło być pobicie samego Przemysława Wiplera. Ciężko uwierzyć, że policjanci mogą aż takimi idiotami aby nie rozpoznać jednego z najbardziej znanych posłów, w szczególności jeśli okazywał im legitymację poselską.

Ta sprawa jasno pokazuje też jak działa wymiar sprawiedliwości, w którym “rączka rączkę myje” i praktycznie nigdy winni sędziowie, prokuratorzy, policjanci, strażnicy miejscy czy komornicy nie ponoszą odpowiedzialności karnej/zawodowej za złamanie prawa. Pomimo tego, że TVN to nie moja bajka, wielokrotnie oglądałem program Emila Rau tzw. “łowcy fotoradarów”, który powinien być gotowymi aktami oskarżenia dla setek funkcjonariuszy straży miejskiej, czy któryś został skazany za przekroczenie uprawnień? Nie.

Mam znajomych policjantów, emerytura w wieku 42 lat, fikcyjne dokumenty podwyższające emeryturę, masa świadczeń socjalnych, wszystko na koszt państwa. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego akurat policjanci mają mieć takie przywileje, dla przykładu sanitariusze mają dużo cięższą i bardziej wymagającą pracę…

Komentarze:

komentarzy

5 COMMENTS

      • To nie jest normalny Polak, tylko poseł na sejm. Najwyższa elita narodu. Obleczony w zaufanie obywateli i nietykalność osobistą. Ciąży na nim obowiązek najgodniejszego zachowania.

      • I twoim zdaniem obrona obywatela III RP przed niesłusznym atakiem policji nie było godnym zachowaniem? Gdyby był polityczną kurwą jak większość naszych polityków najpewniej by nie zareagował właśnie w obawie przed zszarganiem sobie reputacji. A tobie do głowy przychodzi jedynie pytanie co on mógł w takim miejscu robić?

  1. http://www.dzienniknarodowy.pl/…/kukiz-spotyka-sie-z-korwi…/
    “Paweł Kukiz nie pierwszy raz występuje po stronie funkcjonariuszy policji w ostatnich dniach. Tak miało miejsce w przypadku Marii Kołakowskiej, którą “zomowiec” złapał za gardło i wyrwał spod ręki jej ojcu, a następnie dwóch policjantów usiadło na dziewczynie i ją skuło. Działo się to wszystko w dniu “parady równości” w Gdańsku, a interwencja policji wobec osób, które przyszły protestować przeciwko tej paradzie była nieadekwatna wobec zachowania protestujących. Dlatego została podjęta kontrola aby wyjaśnić czy takie agresywne zachowanie policji było uzasadnione. I przeciwko temu zaprotestował Paweł Kukiz, który postanowił interweniować w tej sprawie u ministra Błaszczaka, do którego skierował interpelację poselską.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here