Czy Polska uchroni Europę przed zniszczeniem rodziny i islamizacją? Podpisz petycję do władz!

0
3979

Petycja skierowana do władz Rzeczypospolitej pt: “Dla Polski i Cywilizacji Chrześcijańskiej”. Zachęcam do zapoznania się z nią oraz podpisania poniższego apelu na stronie citizego.org (link na samym dole!) 

My, niżej podpisani, wyrażamy poparcie dla zasad Karty Poznańskiej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Praca na rzecz cywilizacji życia i praw rodziny, stanowiących naturalne fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej, powinna łączyć wszystkich chrześcijan i wspierających te zasady ludzi dobrej woli. W jubileuszowym roku 1050-lecia Chrztu Polski odnawiamy pamięć naszego dziedzictwa oraz poczucie powinności jego rozwoju i obrony.
Niech Bóg błogosławi Polskę!

Bogdan Chazan
Andrzej Dubiel
Bogusław Kiernicki
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk
Paweł Milcarek

Pełna treść Karty Poznańskiej: http://chks.org/karta-poznanska/

Do Władz Rzeczypospolitej, Instytucji społecznych i polskiej opinii publicznej

Podstawowe składniki dobra wspólnego – ochrona życia, respektowanie praw rodziny i zapewnienie edukacji opartej na wartościach moralnych – potrzebują zabezpieczenia konstytucyjnego, a wcześniej – domagania się od wszystkich sił politycznych ich poszanowania, a także reagowania na ich pogwałcenie (takie jak zbrodnia w Szpitalu na Madalińskiego) jako na naruszenie samej sprawiedliwości.

Polityka solidarności wobec rodzin wychowujących dzieci musi być rozszerzana i kontynuowana, bo dopiero osiągnięcie progu pół miliona urodzeń dzieci rocznie otworzy nadzieję na przełamanie katastrofy demograficznej. Walcząc o przełamanie kryzysu rodziny, Rzeczpospolita ma również obowiązek przeciwstawić się wszelkim formom zorganizowanej demoralizacji.

Polityka gospodarcza Rzeczypospolitej powinna zmierzać do upowszechnienia własności, a więc do tworzenie jak najlepszych warunków dla inwestowania i zakładania przedsiębiorstw, dla uczciwej konkurencji, dla oszczędności i realizowanej w rodzinie solidarności pokoleń. Szczególnie ważne znaczenie społeczne i gospodarcze ma wspieranie polskiego rolnictwa, wyróżniającego nas pozytywnie na tle pozostałych krajów Europy.

Polska powinna aktywnie kształtować opinię chrześcijańską w Europie. Tymczasem uznanie w traktacie lizbońskim za prawo Unii, z poparciem głównych sił politycznych w Polsce, „zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną” było aktem nieodpowiedzialności moralnej, narodowej, a także europejskiej.

Dziś w Europie polityka tzw. wielokulturowości prowadzi faktycznie do rozpadu tych wielkich całości duchowo-społecznych, jakimi w ciągu wieków wiary stały się chrześcijańskie narody Europy. Najbardziej dramatycznym, bo niemal nieodwracalnym, przejawem tego zjawiska jest postępująca islamizacja wielu krajów Europy zachodniej.

KLIKNIJ ABY PODPISAĆ PETYCJĘ! 

Komentarze:

komentarzy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here