Posłowie nie chcą się zgodzić na nowe zasady przyjmowania uchodźców!

0
16766

Sejm nie chce wprowadzenia stałego mechanizmu alokacji uchodźców do krajów członkowskich. Tylko Marcin Święcicki z PO miał inne zdanie niż wszyscy głosujący posłowie. – Jeśli do jednego kraju trafia bardzo dużo uchodźców, co przekracza przekracza możliwości tego kraju, to inne powinny mu pomóc – mówi Święcicki.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął uchwałę, w której sprzeciwił się ustanowieniu przez Komisję Europejską stałego mechanizmu alokacji uchodźców do krajów członkowskich. Nie zgadza się również na ponoszenie przez Polskę odpowiedzialności finansowej za niewywiązywanie się z nałożonych przez Unię zobowiązań. – Wysokość kar oczywiście będzie zależała od tego, ile osób zgodnie z mechanizmem miałoby być Polsce przekazane, najbardziej prawdopodobną liczbą wydaje się 4 tys. To oznaczałoby kary rzędu nawet 4 lub 5 mld zł – mówi MamPrawoWiedziec.pl dr Adam Jaskulski, politolog i prawnik z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 431 z 432 obecnych na sali posłów. Jedynym, który się wstrzymał był Marcin Święcicki (PO). – Uważam, że problem nadmiaru uchodźców w jednym kraju jest kwestią europejską, a nie narodową i powinien być rozstrzygany na szczeblu europejskim – tłumaczy swoją decyzję Święcicki. – Jeśli do jednego kraju trafia bardzo dużo uchodźców, co przekracza przekracza możliwości tego kraju, to inne powinny albo mu pomóc z automatu, albo zapłacić pewne kwoty, które można przeznaczyć na pomoc. Natomiast należałoby dopracować szczegóły – dodaje.

[Komentarz D.M.: Uważam, że za takie słowa powinien trafić przed Trybunał Stanu. To godzi w interes Polski i bezpieczeństwo Polaków!] 

Co mogą zrobić parlamenty w innych krajach Unii? Co robi polskie MSZ?

Parlamenty państw członkowskich Unii mogą zastosować tzw. procedurę żółtej kartki. Zostaje uruchomiona, gdy jedna trzecia parlamentów narodowych stwierdzi, że dany akt prawny jest niezgodny z tzw. zasadą pomocniczości (czyli, że UE przekracza swoje kompetencje). Wówczas instytucja europejska, która go wydała, musi ponownie rozpatrzyć swoje stanowisko, ale nie ma obowiązku go zmienić.

Rząd Prawa i Sprawiedliwość od początku utrzymywał, że zamierza skoncentrować się na pomocy uchodźcom w rejonie konfliktów, a nie w Europie.

Za: Wojciech Gąsior, mamprawowiedziec.pl (Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0.)

Komentarze:

komentarzy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here