w

Premier Beata Szydło objaśnia Program “Rodzina 500 plus”

Program “Rodzina 500 plus” ma zacząć działać od 1 kwietnia. Zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko. Prawo i Sprawiedliwość spełnia zatem kolejną obietnicę wyborczą.

Po raz pierwszy po 1989 roku powstał kompleksowy program prodemograficzny wsparcia polskich rodzin. Beata Szydło ogłosiła, że rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej program “Rodzina 500 plus”. Szefowa rządu złożyła projekt na ręce marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz zaapelowała też do opozycji o konstruktywną pracę nad dokumentem. – Pokażmy Polakom, że w ważnych dla nich sprawach umiemy się zjednoczyć – dodała. Obecnie rozpoczęty zatem został etap prac parlamentarnych.

Premier podkreśliła też, że środki potrzebne na wprowadzanie programu zostały już zabezpieczone w przyjętej w ubiegłym tygodniu ustawie budżetowej na 2016 rok. Poza tym programem nastąpi zwiększenie wynagrodzeń grup pracowniczych objętych od 2010 r. tzw. zamrożeniem płac, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów.

Najważniejsze założenia programu „Rodzina 500 +”:

  • planowany termin wejścia w życie programu to 1 kwietnia 2016 r.
  • wszystkie pozostałe świadczenia kierowane do rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zostają. 500 zł na dziecko to świadczenie wychowawcze, a nie wparcie socjalne.
  • 500 zł to kwota, która nie będzie wliczana do dochodu.
  • próg dochodowy będzie obowiązywał tylko w przypadku pierwszego dziecka. Próg ten wyniesie 800 zł i 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
  • wparcie będzie obowiązywało dla dziecka do 18 roku życia. Wyznaczenie górnej granicy wieku dziecka pozwoli na wypłacenie świadczenia większej liczbie rodzin. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze na to młodsze dziecko będzie przysługiwało, jeśli spełnione zostanie kryterium dochodowe. Pieniądze będą wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  • wniosek o świadczenia będzie można składać w urzędzie gminy lub innej instytucji wskazanej przez  samorząd
  • wnioski będzie można składać od 1 kwietnia. W kolejnych latach od 1 sierpnia, ponieważ tzw. rok rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września.
  • będzie wprowadzona możliwość monitorowania wydatkowania środków. W przypadku stwierdzenia nadużyć i pieniądze nie będą właściwie wydawane, wówczas będą one przekazywane do instytucji, które bezpośrednio zajmują się opieką nad dzieckiem np. do przedszkola czy szkoły.
  • ze środków będą mogły skorzystać rodziny tzw. patchworkowe i rodziny zastępcze.
  • zamożne rodziny również będą mogły korzystać z programu

Wsparcie dla 2,7 mln polskich rodzin

Świadczenie może otrzymać ponad 2,7 mln rodzin na ok. 3,8 mln dzieci. „To są wymierne liczby. Wierzę, że program będzie się rozwijał i przynosił pozytywne skutki dla państwa”- mówiła premier.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Niemcy. Starszy mężczyzna pobity przez imigrantów w metrze. Bronił dziewczynę przed molestowaniem.

Prezydent Duda do Chorwatów: “Wywodzimy się z tej samej rodziny! Polaków i Chorwatów wzajemnie przyciąga swoiste pokrewieństwo duszy”