Uchwała antyimigracyjna przegłosowana przez Sejm RP!

0
29779

Sejm niemal jednogłośnie sprzeciwił się przymusowemu lokowaniu tzw. uchodźców na terenie Polski. Za głosowało 397 posłów, przeciw było pięciu, a czterech wstrzymało się od głosu.


 
W uchwale zapisano, że Sejm w pełni podtrzymuje swoje stanowisko z kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, w którym sprzeciwił się “jakimkolwiek próbom ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy migrantów”.
 
Treść uchwały brzmi: “stanowczo sprzeciwia się tym samym propozycji ustanowienia korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców” i wskazuje, że wprowadzenie takiego systemu redystrybucji migrantów mogłoby “doprowadzić do zwiększenia napływu nielegalnych imigrantów na teren UE”.
“Sejm RP uważa ponadto, że w żadnej mierze nie może zostać zaakceptowana propozycja ustanowienia mechanizmu solidarności finansowej za czasowe zawieszenie udziału państwa w systemie alokacji” – wskazano w dokumencie.

 
W uchwale zapisano także, że Sejm stoi na stanowisku, iż przyjęcie projektowanego rozporządzenia stanowiłoby pogwałcenie wynikających z traktatów kompetencji państw członkowskich w zakresie systemu zabezpieczeń społecznych, polityki bezpieczeństwa wewnętrznego oraz polityki integracyjnej.
 

Uchwała ma niestety drugie dno. W dokumencie zapisano także że Sejm “zwraca jednocześnie uwagę, że Rzeczpospolita Polska nie uchyla się od zaangażowania w rozwiązanie kryzysu migracyjnego, w tym w szczególności w zaangażowanie finansowe na rzecz państw trzecich w celu zapobiegania przyczynom kryzysu migracyjnego, oraz ochronę zewnętrznych granic UE”. Wynika z tego, że państwo Polskie w dalszym ciągu będzie topić miliardy złotych w zażegnanie skutków kryzysu migracyjnego, którego autorami były i są: Francja, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy oraz Stany Zjednoczone.

Za: narodowcy.net, źródło: TVP, interia.pl

Komentarze:

komentarzy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here