w ,

W PO tak podniecili się wyrokiem Trybunału UE przeciwko Polsce, że przeoczyli fakt, iż dotyczy on okresu rządów D. Tuska!

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wczoraj wyrok, w którym stwierdził, że Polska w latach 2007 – 2015 naruszyła prawo Unii Europejskiej w dziedzinie jakości powietrza. Okazało się, że we wskazanym okresie dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w naszym kraju. Twitterowy serwis „NewsPlatforma” dał informacje o wyroku TSUE jako „PILNE!” i okrasił grafiką, z której wynika, że z powodu brudnego powietrza co roku umiera w Polsce 45 tys. osób. Koncertowe samozaoranie.

Polska, złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (TSUE).

Sprawę do TSUE skierowała Komisja Europejska gdy uznała, iż polskie władze nie przestrzegały dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych dla stężenia PM10 w szeregu stref i aglomeracji i nie dokonały prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie jakości powietrza. TSUE stwierdził, że w okresie od 2007 do 2015 r. dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w naszym kraju. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były również roczne dopuszczalne wartości.

Obecnie Polska powinna jak najszybciej dostosować się do wyroku i znacząco poprawić jakość powietrza. Jeżeli Komisja Europejska uzna, że nie dostosujemy się do wyroku, to będzie mogła wnieść nową skargę i domagać się od Polski sankcji finansowych.

W kontekście tego wyroku warto odnotować reakcję Platformy Obywatelskiej. Ta największa opozycyjna partia na swoim oficjalnym kanale informacyjnym na Twitterze news o wyroku TSUE dała jako „PILNE!” i okrasiła grafiką, z której wynika, że z powodu brudnego powietrza co roku umiera w Polsce 45 tys. osób. Brawo wy! Uwzględniając fakt, że wyrok dotyczy okresu od 2007 do 2015 roku, można wysnuć wniosek, że jesteście odpowiedzialni za śmierć kilkuset tysięcy osób w Polsce. Koncertowe samozaoranie.

Za: niewygodne.info.pl

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Michał Wawer: Sensem istnienia UE jest, aby Polska była rynkiem zbytu dla Niemiec

Szwagrzyk: Po stronie ukraińskiej brak jest gotowości do uznania odpowiedzialności za zbrodnie [WIDEO]