Dno

Dno – Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Powróć do Wierszy Kamila Krzysztofa Baczyńskiego

Patrz! Jest tylko dno głębokie i sine,
mdławoduszne niebieską flegmą,
jest tylko śmierć i jej barwny rynek
nakrapiany czerwonym kitem
ukwiałów.
Patrz!
Jest tylko las skręcony sieci
wodorostów uwikłanych chustą;
Bóg głębiny perłami ukwiecił –
pęcherzami powietrza – pustą
przestrzeń.
Patrz!
Jest tylko spląt korali krzewu,
marynarzy rozsypane kości
i czeni wody od sinego gniewu
w kolorowy malowana pościg –
ryb szybkość!

luty 1938

Komentarze:

komentarzy