w ,

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Gdyby nie został brutalnie zamordowany przez komunistycznych zbrodniarzy wczoraj świętowałby swoje 68 urodziny i najprawdopodobniej nadal stałby na straży moralności, sprawiedliwości i wolności. 14 września 1947 r., w Okopach, urodził się bł. ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan “Solidarności”, obrońca praw robotniczych w czasach PRL.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest jednym z symboli “Solidarności”, jednym z tych prawdziwych SYMBOLI, czystych, prawych, niezbrukanych ugodami z komunistami. To on w najcięższych latach stanu wojennego, w kościele św. Stanisława Kostki organizował Msze za Ojczyznę, które podtrzymywały na duchu i pozwalały się zjednoczyć i przetrwać tamte straszne czasy.
Swoją działalnością duszpasterską i nauczaniem opartym na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (św. Paweł, Rz 12,21), nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, niezłomnością i odwagą, a także wsparciem dla prześladowanych robotników i działaczy związkowych przez władze PRL podczas stanu wojennego zyskał autorytet, szerokie poparcie społeczne i popularność w Warszawie, a później także w innych miastach. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego.
19 maja 1983 prowadził wzruszający pogrzeb Grzegorza Przemyka, młodego poety zamordowanego przez milicjantów.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8K2IR-Ih0A

Jego wspaniałe kazania do dzisiaj mogą być kierunkowskazem do działań władz i zwykłych ludzi (nie tylko katolików!):

(…) chrześcijaninowi nie może wystarczyć samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi upominać się odważnie dla siebie i dla innych.

Jeszcze raz odwołując się do prymasa Wyszyńskiego, przywołał jego słynne słowa:

Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem, przestają być wtedy obywatelami, stają się zwykłymi niewolnikami. Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największą krzywdę sobie, swej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, narodowi, państwu i Kościołowi. Chociaż łatwo byłby pozyskany dla lęku i bojaźni, dla chleba i względów ubocznych, ale i biada władcom, którzy chcą pozyskać obywatela za cenę zastraszania i niewolniczego lęku. Jeśli władza rządzi zastraszonymi obywatelami — obniża swój autorytet, zuboża życie narodowe, kulturalne i wartości życia zawodowego. Troska o męstwo powinna więc leżeć w interesie zarówno władzy, jak i obywateli.”

Przez wiele lat był szykanowany przez komunistów. akcję rozpracowywania księdza o kryptonimie „Popiel” rozpoczęto najpewniej w drugiej połowie 1982. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był inwigilowany przy pomocy co najmniej czterech tajnych współpracowników. Wśród nich byli duchowni – tu szczególnie aktywny był ksiądz Michał Czajkowski (TW „Jankowski”), a także osoby świeckie, jak np. blisko współpracujący z kapłanem Tadeusz Stachnik (TW „Miecz” i „Tarcza”). Przeciwko ks. Popiełuszce wielokrotnie fabrykowano dowody, oczerniano go w mediach i atakowano fizycznie. Głównymi odpowiedzialnymi za te represje byli Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i Jerzy Urban – komunistyczne kanalie – które nigdy nie doczekały/doczekają się sprawiedliwości. Na jednym ze spotkań Jaruzelski miał powiedzieć do Kiszczaka: „Załatw to, niech on nie szczeka”

Wojciech Sumliński o morderstwie księdza Jerzego Popiełuszki

19 października 1984 wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętlę na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania. Odpowiedzialni za śmierć ks. Jerzego nie ponieśli odpowiedzialności i prawdopodobnie do dzisiaj popierają wysokie emerytury ale oddajmy w tej sprawie głos panu prezydentowi:

Andrzej Duda o mordercach księdza Jerzego Popiełuszki

Ulotka_Radio_Solidarność_Warszawa_rewers

Wartościowe linki:
Popiełuszko.pl – portal edukacyjny IPN oraz strona internetowa filmu o księdzu Jerzym
Opoka.pl – Zapowiedź Golgoty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0
Miriam-Shaded-wystartuje-z-list-Korwina

Miriam Shaded wystartuje w wyborach z list KORWIN’a!

Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej

Kraków 19 września – Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej