Źródło: twitter.com
w ,

Andrzej Duda odbierze Grossowi Order Zasługi RP?! Wreszcie!

Andrzej Duda pozbawi Grossa Orderu Zasługi RP? Prezydent zwrócił się z prośbą o opinię MSZ ws. odebrania historykowi odznaczenia państwowego. Chodzi o nadany mu w 1996 roku przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Order ten przyznawany jest osobom, które swoją działalnością wniosły wybitny wkład we współpracę łączącą Polskę z innymi narodami.

Powodem, dla którego kancelaria Dudy zwróciła się do MSZ o opinie są przekonania i poglądy wygłaszane przez Grossa na temat Polaków w kontekście Holocaustu. Przypomnijmy, że historyk ten nie tak dawno pisał na łamach niemieckiej gazety o „ohydnym obliczu Polaków z czasów nazistowskich”, którzy „dla mordowanych Żydów nie mieli współczucia”.

W dzienniku „Die Welt” w artykule pt. „Europejczycy Wschodni nie mają wstydu” podzielił się m.in. następującą opinią:

„Polacy, słusznie dumni ze swojego antynazistowskiego ruchu oporu, w trakcie wojny zabili w gruncie rzeczy więcej Żydów niż Niemców”

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent może z własnej inicjatywy pozbawić danej osoby orderu lub odznaczenia po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy lub opinii odpowiedniej kapituły orderu.

GrossDoWiezienia

Źródła: http://niewygodne.info.pl  http://wpolityce.pl/

Kilka miesięcy temu Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia wystąpił do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy z petycją:

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się do Pana z prośbą o pozbawienie Jana Tomasza Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP, którym został odznaczony postanowieniem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 6.09.1996.

Jak mówi Art. 13 ust. 1 Ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach „Order Zasługi RP jest nagrodą za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.”, natomiast Art. 36 ust 1 tejże ustawy mówi, że „Prezydent może podjąć́ decyzję o pozbawieniu orderów (…) z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, a w przypadku pozbawienia orderu – po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Kapituły, w razie stwierdzenia, że:

1)  nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo

2)  odznaczony dopuścił się̨ czynu, wskutek którego stał się̨ niegodny orderu lub 
odznaczenia.

Antypolska działalność propagandowa  Jana Tomasza Grossa (nie można inaczej nazwać jego twórczości, ponieważ wielokrotnie naukowcy-historycy udowodnili mu przemilczanie i przeinaczenie faktów z historii relacji polsko-żydowskich, a nawet wręcz fałszerstwa) prowadzi do obniżenia polskiej pozycji międzynarodowej, utrudnia działania polskiej dyplomacji, a co najważniejsze – od lat J. T. Gross szkaluje Polskę i Polaków w międzynarodowych mediach przypisując nam odpowiedzialność za Holocaust, czego kulminacją był nagłośniony przez niemiecką prasę tekst, w którym Gross stwierdził, że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców” podczas II wojny światowej.

To oburzające oszczerstwo nie tylko uderzyło w Polaków i godność Narodu, ale także spowodowało osłabienie polskiej pozycji w trakcie negocjacji w sprawie „kwot imigracyjnych” w związku z kryzysem migracyjnym w Europie. Stałe przypisywanie przez Grossa Polakom niemieckich zbrodni i łączenie z tym polskiego konserwatywnego stanowiska w sprawie obowiązkowego przyjmowania imigrantów jako „mającego korzenie w czasach nazizmu”, przedstawienie Polaków jako ksenofobów – wszystko to pokazuje Grossa nie jako człowieka, który wnosi „wybitny wkład we współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami” lecz wręcz przeciwnie – czyny Grossa, jego zakłamana publicystyka pokazuje, że jest śmiertelnym wrogiem Polski, nienawidzącym Polaków, dążącym do tego by Polaków pozbawić godności i honoru, a bezpieczeństwo Polski było zagrożone.

Panie Prezydencie!

Jako strażnik Konstytucji, obrońca godności i honoru Narodu jest Pan władny wskazać jak Rzeczypospolita powinna traktować oszczerców takich jak Gross.

Teraz,  po latach widać, że nagrody rozzuchwaliły Grossa i cały przemysł pogardy skierowany przeciwko Polsce. Dlatego prosimy Pana Prezydenta o pozbawienie J.T Grossa Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. Będzie to moment symboliczny, moment przełomowy, pokazujący, że Polska nie pozwala na opluwanie pamięci ofiar tych wszystkich, którzy życie oddali ratując przed Niemcami swoich żydowskich sąsiadów, którzy walczyli z Niemcami od pierwszego do ostatniego dnia wojny o wolność nie tylko Polski ale narodów Europy.

Z poważaniem Maciej Świrski Reduta dobrego Imienia

jan gross o polakach

https://www.youtube.com/watch?v=pyKuW_Y0Grc

3 komentarze

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Na 480 zł koalicja PO/PSL zadłużyła każde polskie dziecko! Dziękujemy obłudnikom!

Islam. „Ludzie niewierzący w Allaha to zwierzęta. Oni nie mają mózgów”.