w ,

Antoni Macierewicz o walce Komitetu Obrony Robotników z komuną

W Pałacu Prezydenckim lekcję historii dla uczniów szkół średnich poprowadziła Justyna Błażejowska, autorka książki „Harcerską drogą do niepodległości. Od Czarnej Jedynki do Komitetu Obrony Robotników”. Na lekcję zaproszeni zostali uczniowie ze szkół z Płocka, Radomia i Nowego Sącza, a poprowadzili ją m.in. Antoni Macierewicz i Piotr Naimski.

Komitet Obrony Robotników to jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pierwszego za „żelazną kurtyną” niezależnego związku zawodowego.

KOR był reakcją na represje, które w 1976 r. spotkały robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. Głównym celem Komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez peerelowskie władze robotnikom i ich rodzinom. Żywiołowe protesty (strajki, wiece i demonstracje uliczne) wybuchły w Polsce 25 czerwca 1976 r., po ogłoszeniu dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza drastycznej podwyżki cen żywności.

23 września 1976 r. 14 osób ogłosiło „Apel do społeczeństwa i władz PRL”, informując o powstaniu KOR-u. Sygnatariusze wzywali do: przyjęcia do pracy wszystkich zwolnionych, ogłoszenia amnestii dla skazanych i więzionych za udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów zastosowanych represji i ukarania osób winnych łamania prawa.

W 2006 r., w 30. rocznicę powstania KOR-u, w Pałacu Prezydenckim prezydent Lech Kaczyński odznaczył nieuhonorowanych dotąd założycieli KOR, współpracowników Komitetu, „cichych bohaterów”.

Za: prezydent.pl

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Berkowicz: „Obywatel sam powinien decydować, czy kupuje, pracuje, handluje w niedzielę.”

dr Jerzy Targalski o idei Międzymorza, Ukrainie, zagrożeniach dla Polski, JKM, Braunie