w ,

Bałkany Zachodnie: Kolejny kierunek rozszerzenia Unii Europejskiej?

Państwa Bałkanów Zachodnich są potencjalnie najbliżej przystąpienia do Unii Europejskiej. Dowiedz się, co robi UE, by ułatwić im akcesję i jakie są ich postępy.

Długookresowym celem Unii Europejskiej jest akcesja państw Bałkanów Zachodnich. Jednocześnie pojawiają się inicjatywy mające na celu znalezienie sposobów na ułatwienie tego procesu. Dla Bułgarii, sprawującej prezydencję w tym półroczu, to jeden z priorytetów. W maju br. Bułgarzy będą gospodarzami szczytu Bałkanów Zachodnich w Sofii.

Których państw dotyczy proces?

Kraje kandydujące to Czarnogóra, Albania, Serbia i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Bośnia i Hercegowina jest uważana za potencjalnego kandydata.

Jakie są kryteria bycia państwem kandydującym do UE?

O członkostwo w UE może ubiegać się każde europejskie państwo, które szanuje demokratyczne wartości UE. Państwo takie musi także posiadać stabilne instytucje gwarantujące demokrację i rządy prawa, sprawną gospodarkę rynkową oraz zdolność do podejmowania i wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w UE.

Jak przebiega proces rozszerzenia?

Kraj zainteresowany przystąpieniem do UE musi zgłosić wniosek do Rady (państw członkowskich), która następnie zwraca się do Komisji Europejskiej o dokonanie oceny zdolności kandydata do spełnienia ww. wymienionych kryteriów. Jeżeli opinia Komisji jest pozytywna, Rada musi przyjąć mandat negocjacyjny. Wtedy następuje formalne otwarcie negocjacji, które prowadzone są w 35 obszarach tematycznych.

Po zakończeniu negocjacji zostaje podpisany traktat o przystąpieniu, który musi zostać ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz sam kraj kandydujący.

Jaki postęp osiągnęły kraje Bałkanów Zachodnich?

Czarnogóra i Serbia są liderami na drodze do członkostwa, a Czarnogóra otworzyła 30 rozdziałów negocjacyjnych i tymczasowo zamknęła trzy. Serbia otworzyła 12 rozdziałów i tymczasowo zamknęła dwa. Pozostałe kraje wciąż przygotowują się lub uważa się, że nadal czekają w blokach startowych.

Państwa te już korzystają z funduszy UE, szczegółowych porad dotyczących polityki, a także umów o stabilizacji i stowarzyszeniu, zapewniających daleko idący dostęp do rynku wewnętrznego UE.

Nota faktograficzna o aktualnej sytuacji poszczególnych państw Bałkanów Zachodnich na drodze do członkostwa

Jaka jest rola Parlamentu Europejskiego?

Posłowie debatują nad rocznymi sprawozdaniami w sprawie poszczególnych państw członkowskich i przyjmują rezolucje w tej sprawie. To okazja to wymiany poglądów i zidentufikowania obszarów wymagających szczególnej uwagi.

Zgoda Parlamentu Europejskiego jest wymagana, by dane państwo kandydujące mogło zostać członkiem UE.

Najnowsze informacje

6 lutego 2018 roku Komisja Europejska opublikowała dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia, w którym podaje 2025 r. jako przybliżoną datę przystąpienia Serbii i Czarnogóry do Unii Europejskiej. Tego samego dnia przedstawiciele KE dyskutowali o strategii z posłami podczas debaty plenarnej w Strasburgu.

Posłowie z zadowoleniem przyjęli strategię, ale podkreślili również potrzebę reform na Bałkanach Zachodnich.

David McAllister (EPL, Niemcy), sprawozdawca do spraw Serbii, powiedział: „Stabilność, dobrobyt i pokój na kontynencie można zapewnić tylko wtedy, gdy my, Unia Europejska, poprzemy te konkretne kraje, by sprostały różnym wyzwaniom strukturalnym i pokonały różne lokalne problemy”.

„Rok 2025 jest dość oddalony, ale nie możemy ignorować rosnącego sceptycyzmu w niektórych częściach UE wobec wszystkich przyszłych rozszerzeń, ze szczególnym niepokojem w kwestii korpucji i zorganizowanej przestępczości” – podkreślał Charles Tannock (EKR, Wielka Brytania), sprawozdawca ds. Czarnogóry.

Za: europarl.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Muzeum Rodziny Ulmów przeciw zakłamywaniu historii!

Raport w sprawie antysemityzmu w UE. Jak wypadła Polska?