w ,

Błąd Ministerstwa Finansów za PO-PSL może nas teraz kosztować 130 mln zł! Kto za to zapłaci? Znowu podatnicy?!

Przypomnijmy – w sierpniu 2015 r. zarządzany przez Marka Belkę NBP udziela wołomińskiemu SK Bankowi kredytu refinansowego na 500 mln zł. Gwarantem spłaty połowy tej kwoty jest Skarb Państwa, który w razie potrzeby miałby się zaspokoić z majątku SK Banku. Kilka miesięcy później SK Bank upada wykorzystując 370 mln zł kredytu z NBP. Min. Finansów realizuje gwarancję i oddaje do NBP z pieniędzy podatników 1/2 kredytu, tj. kwotę 185 mln zł. Teraz okazuje się, że resort finansów może mieć spory problem z odzyskaniem aż 130 z 185 mln zł. Wszystkiemu winien biurokratyczny błąd…

SK Bank, a właściwie Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie, był największym bankiem spółdzielczym w Polsce. Posiadał około 40 placówek w całym kraju i 33 tys. klientów depozytowych, którzy złożyli na konta tego banku łącznie ok. 2,1 mld zł. W listopadzie 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła, że SK Bank zawiesza działalność. Niedługo później do sądu trafia wniosek o upadłość tej instytucji.

Dlaczego SK Bank musiał zbankrutować? KNF wskazał jako przyczynę błędną politykę kredytową. Praktycznie powtórzyła się sytuacja ze SKOK Wołomin powiązanego z byłymi oficerami WSI, gdzie również udzielano kredytów na lewo i prawo, nie weryfikując przy tym komu się je udziela. Większość z tych kredytów okazała się być nieściągalna, co powodowało potężne straty banku przewyższające znacznie poziom aktywów z tytułu depozytów.

https://www.youtube.com/watch?v=jkDhxEu1gSU

Warto odnotować, że kiedy w sierpniu 2015 r. KNF ogłosiła, że wprowadza do SK Banku zarząd komisaryczny, około 1/3 klientów zrobiła tzw. „run na bank”, by wypłacić z niego swoje oszczędności. Już wówczas bank z Wołomina utracił płynność finansową (nie posiadał odpowiednio wysokich środków na wypłatę depozytów dla swoich klientów), co wymusiło na NBP udzielenie SK Bankowi pilnego kredytu refinansowego w wysokości 500 mln zł. Warunkiem udzielenia tego kredytu były gwarancje Skarbu Państwa na 1/2 pożyczonej kwoty. W razie „czarnego” scenariusza Ministerstwo Finansów, które w imieniu Skarbu Państwa zgodziło się na poręczenie tego nietypowego kredytu, miałoby się zaspokoić z należności kredytowych SK Banku.

Minęło kilka kolejnych miesięcy, a SK Bank sięgnął dna. Wykorzystanie kredytu refinansowego w kwocie 370 mln zł nie pomogło i KNF był zmuszony zawiesić działalność tej instytucji. Kilka dni później do sądu trafił wniosek o upadłość SK Banku.

W tych okolicznościach Ministerstwo Finansów zostało zmuszone do zrealizowania umowy gwarancji podpisanej jeszcze za kadencji PO-PSL. Na konta NBP trafiło 175 mln zł (tj. 1/2 kredytu wykorzystanego kredytu). Sponsorem tego przelewu byli podatnicy.

Teraz, kiedy resort finansów zabrał się za odzyskanie wspomnianej kwoty 175 mln zł, okazało się że przez biurokratyczno-urzędnicze błędy mogą wystąpić bardzo poważne kłopoty z odzyskiem jej sporej części. Otóż stwierdzono, że umowa o przelew wierzytelności kredytowych SK Banku na zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa jest bezskuteczna. Powód tego stanu rzeczy jest prozaiczny. Przed upadłością SK Banku urzędnicy nie dopilnowali, aby doszło do zmiany wpisów hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa w księgach wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości zabezpieczających kredyty SK Banku. Natomiast po ogłoszeniu upadłości hipotek przepisywać już nie można.

Urzędnicy mieli blisko 3 miesiące na to, aby złożyć wnioski o przepisanie hipotek. Niestety nikt tego nie uczynił. W efekcie tego niedopatrzenia Ministerstwo Finansów może mieć teraz gigantyczne problemy z odzyskaniem na rzecz podatników aż 130 mln zł! Czy ktoś za to teraz odpowie? Mam poważne wątpliwości…

Za: niewygodne.info.pl

Dariusz Matecki u Marcina Roli (wRealu24.pl) o gwałcie w Rimini, islamizacji, Unii Europejskiej, ukrainizacji, Rosji i USA

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Borys Budka przestał być Polakiem? Nawet senatorowie PO odcinają się od jego skandalicznych słów!

PAŃSTWO KONTRA OBYWATEL! Służby celne zniszczyły wiejski jarmark, starszym ludziom zarekwirowano domowe nalewki