w , ,

BRAWO! Repolonizacja handlu: Polska sieć Dino ma już więcej supermarketów niż niemiecki Lidl! A to dopiero początek walki o polski rynek

Polska sieć supermarketów Dino ma już ok. 650 placówek na terenie Polski (głównie w części centralno-zachodniej) i pod tym względem właśnie przeskoczyła niemiecki Lidl (ok. 620 sklepów). Co jednak istotne – Dino ma się w najbliższych latach nieustannie rozwijać (w sporej części Polski nie ma w ogóle sklepów tej marki). Do roku 2020 sklepów kontrolowanych przez Polski kapitał ma już być 1200. To cieszy, bo o ile nikt nie zabroni zagranicznym sieciom działać w Polsce, to nikt też nie zatrzyma zarobionych przez nich pieniędzy w naszym kraju. W przypadku Dino jest inaczej.

Pierwsze sklepy Dino powstały w 1999 roku na terenie województwa wielkopolskiego. W ciągu kolejnych latach sieć zaczęła się rozrastać. W 2015 roku liczba sklepów Dino przekroczyła 500. Obecnie to już ok. 650 placówek. W I kwartale 2017 roku grupa Dino miała 30,5 miliona złotych zysku netto (wynik o 30 proc. lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie rok temu) przy przychodach sięgających 910 mln zł. Co jednak istotne – Dino nadal planuje nieustanny rozwój i zakładanie nowych sklepów w nowych lokalizacjach. 121 działek pod nowe markety zostało już kupionych (z czego na 58 trwa już budowa), a na 268 podpisano umowy przedwstępne. Do 2020 roku Grupa Dino planuje mieć ok. 1200 sklepów na terenie całej Polski.

Oczywiście nikt nie zabroni Lidlom, Rossmannom czy innym Biedronkom funkcjonować w naszym kraju (tak jak nikt nie może zabronić polskim sieciom handlowym wejścia na niemiecki czy francuski rynek). Ważne jest jednak to, że zagranicznym sieciom rośnie realna konkurencja, która – co najważniejsze – zarobionych pieniędzy nie transferuje poza granice Polski.

Dino Polska – I kw. 2017: wzrost przychodów o 29%, wzrost LFL o 12,6%, rosnący portfel nieruchomości pod dalszy rozwój

Dino Polska S.A., jedna z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce odnotowała w I kwartale 2017 roku wzrost przychodów ze sprzedaży i rentowności.

Grupa Dino wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 910,3 mln zł wobec 707,4 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 29% rok do roku. Dynamiczny wzrost przychodów był wynikiem rozwoju sieci o nowe placówki oraz wzrostu sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL), który w I kwartale br., wyniósł 12,6% wobec 8,4% w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wynik EBITDA (po skorygowaniu o blisko 3 mln zł kosztów jednorazowych związanych z ofertą publiczną) wzrósł o 29%: do 68,5 mln zł z 53,1 mln zł rok wcześniej. W okresie styczeń – marzec 2017 r. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 30,4 mln zł wobec 23,4 mln zł, co oznacza wzrost o 30% rok do roku.

Na koniec marca 2017 roku sieć Dino liczyła 639 sklepów. Równocześnie Grupa miała zabezpieczonych 389 lokalizacji pod nowe sklepy, czyli o 25% więcej niż przed rokiem. W I kwartale br. otwartych zostało 11 nowych sklepów Dino. Poprawa warunków atmosferycznych w pierwszych tygodniach drugiego kwartału 2017 r. umożliwiła wznowienie robót budowlanych, co przyczyni się do zwiększenia liczby otwarć nowych sklepów w kolejnych kwartałach 2017 r.

Na przełomie I i II kwartału tego roku Dino Polska S.A. przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną akcji. Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce w dniu 19 kwietnia 2017 r., a wartość oferty wyniosła ok. 1,65 mld zł.

WYNIKI GRUPY DINO PO I KWARTALE 2017 ROKU:

w mln PLN 1 kw. 2017 1 kw. 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 910,3 707,4 +28,7%
Sprzedaż LfL 12,6% 8,4% +4,2 pp.
EBITDA 68,5 53,1 +29,0%
Marża EBITDA 7,52% 7,50% +0,02 pp.
Zysk netto 30,4 23,4 +30,2%

I kwartał 2017 r. był kolejnym okresem zwiększania skali działalności przez Grupę Dino. Blisko 29-proc. dynamika przychodów (wartościowo wzrost o 203 mln zł) rok do roku to efekt zarówno rozwoju sieci Dino o nowe sklepy (w 2016 r. sieć powiększyła się o 117 sklepów) jak i wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL) o 12,6% r/r.

Grupa odnotowała w I kwartale 2017 podobną rentowność jak w analogicznym okresie 2016 r. – 7,5%. Zgodnie ze strategią Grupa kontynuuje szybki rozwój sieci supermarketów Dino, wyszukując kolejne lokalizacje pod własne sklepy i otwierając nowe sklepy. Na koniec I kwartału Grupa miała zabezpieczonych 389 lokalizacji (w tym działki zakupione i umowy przedwstępne na zakup działek). Grupa planuje przekroczyć liczbę 1200 otwartych sklepów do końca 2020 roku.

Rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi

W I kwartale 2017 roku na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce utrzymywały się pozytywne trendy widoczne w 2016 roku, takie jak: sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna, niski wskaźnik bezrobocia, rosnące wynagrodzenia (w tym od stycznia 2017 r. wzrost płacy minimalnej do 2000 zł brutto) i rządowy program 500+. Dobra sytuacja rynkowa i rosnący dochód rozporządzalny wspierają konsumpcję indywidualną w Polsce.

Według raportu Rolanda Bergera (z listopada 2016 r.) oczekuje się zwiększania całościowej sprzedaży na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce w tempie 3,7% średniorocznie do roku 2020.

Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w I kwartale – wypracowaliśmy blisko 29-proc. wzrost przychodów i znacząco zwiększyliśmy portfel nieruchomości pod dalszy rozwój naszej sieci. Wraz ze znaczącym wzrostem sprzedaży notujemy wysokie, zbliżone do ubiegłorocznych poziomów, wskaźniki rentowności. Blisko 30-proc. dynamika sprzedaży to efekt rozwoju sieci sklepów o nowe placówki oraz wzrostu sprzedaży w sieci sklepów istniejących LfL wynoszącego w I kwartale 12,6%. Sprzyjają nam także dobre nastroje konsumenckie, na co wpływ ma m.in. dobra sytuacja makroekonomiczna oraz wzrost dochodów Polaków – mówi Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino Polska. S.A.

Przełom pierwszego i drugiego kwartału tego roku był dodatkowo ważnym dla nas okresem, ze względu na ofertę publiczną naszej Spółki, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno polskich jak i zagranicznych instytucji oraz inwestorów indywidualnych w kraju. Okazane przez inwestorów zaufanie dodatkowo motywuje nas do utrzymania dynamicznego tempa rozwoju Dino – dodał Szymon Piduch.

Za: niewygodne.info.pl, grupadino.pl

Gwałty, napaści i mordy. Tydzień z życia kobiet w Niemczech!

Młoda Polka o OBRONIE ŻYCIA! „Bez prawa do ŻYCIA nie ma innych praw!”