w ,

CETA: rozpoczęcie procedur związanych z wejściem w życie umowy

Kanada i Unia Europejska rozpoczynają procedury związane z wejściem w życie „Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą” (CETA)

W szczególności w dniu 31 października 2016 r. kanadyjski rząd skierował do parlamentu kanadyjskiego ustawę ratyfikacyjną, przewidującą wprowadzenie zmian do obowiązującego prawa federalnego, niezbędnych do doprowadzenia do tymczasowego stosowania w/w umowy. Ustawa przejdzie trzy czytania w Izbie Gmin i jedno w Senacie (pomiędzy drugim a trzecim czytaniem w Izbie Gmin). Ponadto po przyjęciu ustawy konieczne będzie również wydanie przez Gubernatora Generalnego Kanady tzw. sankcji królewskiej, zatwierdzającej ustawę. W ocenie przedstawicieli kanadyjskiego rządu proces ten powinien zakończyć się w styczniu 2017 r.

Równocześnie prace związane z doprowadzeniem do tymczasowego stosowania niektórych zapisów umowy podjęte zostały także po stronie unijnej. Rozwiązanie takie wymaga zgody Rady Ministrów Unii Europejskiej (zgoda taka została już udzielona) oraz zgody Parlamentu Europejskiego (głosowanie w tej sprawie planowane jest w styczniu 2017 r.).

https://www.youtube.com/watch?v=QQTAG17d5b0

Ocenia się, iż procedury związane z tymczasowym wdrożeniem niektórych zapisów umowy mogą być zakończone przez obie strony w lutym 2017 r.

Niemniej jednak do pełnego wdrożenia umowy – ze względu na jej mieszany charakter (część zapisów umowy – m.in. w zakresie ochrony inwestorów, zamówień publicznych, usług czy ochrony własności intelektualnej – znajduje się w kompetencji władz poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej / prowincji Kanady) – konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych procedur legislacyjnych (ratyfikacja umowy przez unijne kraje członkowskie / prowincje kanadyjskie). Po stronie kanadyjskiej proces ten przebiegać będzie równolegle do prac na poziomie federalnym, jednak ocenia się, że ze względu na złożoność procedur w poszczególnych prowincjach proces ten może potrwać nawet do maja 2017 r.

Odrębną kwestią będzie też powołanie przewidzianego umową trybunału do rozstrzygania sporów inwestycyjnych (proces ten wymaga dodatkowych porozumień pomiędzy Unią Europejską i Kanadą odnośnie mechanizmów działania tego trybunału). Sprawa ta zostanie jednak rozpoczęta po pełnej ratyfikacji umowy.

* * *

„Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa” (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement; CETA) podpisana została w dniu 30 października 2016 r. w Brukseli. Umowa ta ma stać się jednym z najważniejszych porozumień handlowych na świecie i będzie pierwszą tego typu umową gospodarczą, jaką Unia Europejska zawarła z innym krajem grupy G7.

Umowa ma doprowadzić do wzajemnego, szerszego otwarcia rynków Kanady i Unii Europejskiej. W szczególności w przypadku dostępu do rynku kanadyjskiego zakłada ona m.in. zniesienie 98% barier celnych, otwarcie dostępu do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych, wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu zatrudnienia w Kanadzie dla określonych kategorii unijnych specjalistów (m.in. uznawanie posiadanych kwalifikacji dla architektów, księgowych czy inżynierów; ułatwione procedury podejmowania pracy dla pracowników czasowo delegowanych do Kanady, możliwość delegowania pracowników w ramach świadczenia usług posprzedażowych, serwisowych), wprowadzenie możliwości uznawania unijnych świadectw zgodności dla niektórych towarów przemysłowych (m.in. urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zabawek, maszyn i urządzeń, sprzętu pomiarowego), szersze otwarcie dostępu do rynku usług (dotyczy to zwłaszcza usług transportu morskiego). Umowa zakłada też wprowadzenie nowego mechanizmu rozstrzygania sporów sądowych pomiędzy inwestorami a państwami inwestycji (sąd inwestycyjny), wzmocnienie w Kanadzie ochrony 143 towarów unijnych z oznaczeniami pochodzenia regionalnego (tzw. geographical indications) oraz wzmocnienie ochrony praw autorskich dla niektórych towarów / usług unijnych (m.in. praw audiowizulanych) w Kanadzie.

Szersze informacje o założeniach umowy CETA znaleźć można we wcześniejszych informacjach prezentowanych na stronie WPHI Montreal, a także na stronie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju RP.

Tekst umowy do pobrania na stronie Komisji Europejskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=Tn9qX2TPjY4

Za: narodowcy.net

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Co z francuską demokracją? Ponowne przedłużenie stanu wyjątkowego!

SZARIAT W PRAKTYCE: Zgwałcona Brytyjka w więzieniu, a sprawcy – na wolności!