w ,

Czy Komunistyczna Partia Polski po latach zostanie w końcu zdelegalizowana?

1 maja w Dąbrowie Górniczej odbyły się uroczystości związane z świętem pracy, organizowane przez Komunistyczną Partię Polski. Wspólnie z komunistami świętował również prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza.

Środowiska prawicowe i narodowe uznały to za duży nietakt ze strony prezydenta Dąbrowy Górniczej i władz miasta.

– Dla nas sytuacja ta jest niepojęta, jak wybrany w demokratycznych wyborach prezydent może brać udział z ważnych uroczystościach dla wielu Polaków razem z partią propagująca komunizm. Ideologię, której wyznawcy wymordowali ponad 100 milionów ludzi. Tłumaczenia komunistów z Dąbrowy, że oni tylko dowołują się do ideologii, a nie ustroju komunistycznego są groteskowe. Komunizm w Polsce zarówno w sferze politycznej jak i społecznej wyrządził ogrom krzywd i nieprawości. – powiedział Paweł mazur lider Ruchu Narodowego w Sosnowcu oraz wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej Okręg Śląski.

Prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki skierował zapytania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie działalności Komunistycznej Partii Polskiej.

Prokurator Krajowy, p. Bogdan Święczkowski na pytanie dotyczące funkcjonowania KPP w naszym kraju odpowiedział:

– Ad 1. Komunistyczna Partia Polski funkcjonuje na podstawie wpisu do rejestru ewidencji partii politycznych dokonanego w dniu 9 października 2002 roku i statutu partii z lipca 2002 roku. Aktualnie w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej analizowana jest kwestia ewentualnego wystąpienia Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w trybie art. 188 pkt 4 Konstytucji, o orzeczenie w przedmiocie zgodności z ustawą zasadniczą celów i działalności tej partii.

Czy po latach prób delegalizacji KPP w końcu może to nastąpić?

– Liberalna lewica często histerycznie głosi hasła o delegalizacji organizacji narodowych w Polsce. W ogóle nie przyjmując do wiadomości FAKTU, że narodowcy działają w Polsce w sposób legalny. My nie histeryzujemy i po prostu uważamy, że artykuł 13 konstytucji RP jasno mówi, iż działalność partii odwołującej się do komunizmu w Polsce nie powinno mieć miejsca. Czekamy więc co orzekną w tej sprawie wyznaczone do tego instytucje państwowe – powiedział Jacek Lanuszny, prezes Ruchu Narodowego Region Śląski

Za: ruchnarodowy.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0

PO wzywa do niepłacenia abonamentu. Tusk też kiedyś tak wzywał, a potem zażądał zapłaty odsetek od tych, co dali się nabrać!

Wojciech Cejrowski: “lewica nie ma żadnych oporów, żeby kłamać. Nauczył ich tego Goebbels!”