w ,

Czy Polska jest suwerenna? Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za wycinkę drzew w polskiej puszczy

Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, KE zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek.

Komisarz Karmenu Vella, odpowiedzialny za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo, powiedział: – Jeśli chodzi o wzmożona wycinkę drzew w puszczy białowieskiej, skierowaliśmy sprawę do Trybunału UE. Zwróciliśmy się także z prośbą do polskich władz o natychmiastowe zaniechanie działań. To praktyczne kroki, jakie Komisja Europejska podejmuje dla ochrony jednego z ostatnich dziewiczych lasów Europy. Są to kroki będące częścią długo rozważanego postępowania, poparte publicznie wyrażonymi opiniami UNESCO.

25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji.

Według Komisji Europejskiej działania te stanowią poważne zagrożenie dla integralności tego obszaru Natura 2000. W kwietniu 2017 r. Komisja wydała opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan.

Banda komisarzy europejskich, niepochodzących z demokratycznych wyborów, ocenia czy Polska może wycinać drzewa na swoim terytorium. Chore. Nienormalne. Niebezpieczne.

Za: ec.europa.eu

3 komentarze

Dodaj odpowiedź

3 pingi oraz trackbacki

  1. Pingback:

  2. Pingback:

  3. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Borys Budka dla politycznej PROPAGANDY naraził ZDROWIE I ŻYCIE POLAKÓW!

Posłanka Nowoczesnej Ewa Lieder skompromitowana! Dyrektor jej biura wzywa wojsko do puczu i obalenia demokratycznych władz!