Dekomunizacja ruszy pełną parą? Sejm doprecyzował katalog obiektów podlegających procedurze! Posłuchaj wypowiedzi Polaków [WIDEO]

0
5581

Sejm poprawił przepisy nakazujące dekomunizację przestrzeni publicznej w Polsce. Nowe rozwiązania mają rozwiać wątpliwości m.in. w kwestii likwidacji sowieckich pomników czy nadawania komunistycznych nazw obiektom użyteczności publicznej.

Zdecydowaną większością głosów Sejm przyjął zmiany ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nowelizacja przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny.

Proces dekomunizacji przestrzeni publicznej zapoczątkowała ustawa z 1 kwietnia 2016 roku. Przepisy trzeba było jednak doprecyzować o kwestie związane z usuwaniem obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki.

Wojewodowie, podobnie jak w przypadku nazw ulic, otrzymają możliwość wydawania decyzji nakazujących usunięcie zakazanych pomników. Mają być one umocowane opinią Instytutu Pamięci Narodowej. Organem odwoławczym będzie tu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przyjęta nowela rozszerza też katalog obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które nie będą mogły nosić nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny o szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury i instytucje społeczne. Ustawodawca dał właścicielom niechlubnych pamiątek 12 miesięcy na dekomunizację. Koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa.

Za: pch24.pl

Komentarze:

komentarzy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here