Dobra zmiana w edukacji! Szkoły będą wolne od lewackiej propagandy. Mają „kształtować postawy patriotyczne, obywatelskie, poczucie tożsamości, świadomości narodowej oraz kulturowej”.

0
27262

Czy obfitująca w lewacką propagandę tzw. edukacja antydyskryminacyjna zniknie z polskich szkół? Szansę na to daje projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zakłada usunięcie jej z placówek szkolnych, oraz położenie nacisku na „kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości narodowej oraz kulturowej”.

Poparcie dla działań zmierzających do usunięcie z placówek szkolnych tzw. edukacji antydyskryminacyjnej wyraził Paweł Kwaśniak, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny

Jak podkreśla „wprowadzona Rozporządzeniem MEN z 6 sierpnia 2015 roku tzw. edukacja antydyskryminacyjna, mająca na celu m.in. walkę z uprzedzeniami na tle płci i orientacji seksualnej, uderza w konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest również sprzeczna z normami wyrosłymi na gruncie kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski i Europy”.

Prezes Kwaśniak zauważa, że „zmiana przywołanego Rozporządzenia MEN była jednym z postulatów tegorocznych Marszów dla Życia i Rodziny, organizowanych w blisko 140 miastach całej Polski. Koordynatorem tych wydarzeń jest Centrum Życia i Rodziny. Uczestnicy Marszów dawali wyraz przekonaniu, że placówki edukacyjne nie powinny być wykorzystywane do promowania postaw sprzecznych z normami moralnymi, społecznymi, kulturowymi i obyczajowymi. Dlatego też w imieniu tysięcy rodzin zatroskanych o przyszłość swoją i swoich dzieci, zwracam się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najszerszej ochrony przed seksualizacją i deprawacją”.

Fundacja deklaruje, iż będzie dalej prowadziła działania realizujące ten cel w tym rozszerzanie projektu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” (www.szkola-przyjaznarodzinie.pl).

Program ma na celu przeciwdziałanie prowadzeniu w szkołach zajęć deprawacyjnych oraz pomoc rodzinom i nauczycielom w wychowaniu młodzieży opartym na odpowiedzialności, szacunku dla życia ludzkiego i rodziny opartej na trwałym małżeństwie.

Za: pch24.pl, Fundacja Centrum Życia i Rodziny

Komentarze:

komentarzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here