w ,

Grupy przestępcze wyłudzające nieruchomości rozbite przez ABW!!!

19 i 20 września 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejnych pięć osób podejrzanych o współudział w wyłudzaniu prawa własności nieruchomości na terenie Warszawy i okolic.

Od kwietnia 2017 roku ABW prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W toku przedmiotowego postępowania podejrzanym Danielowi B., Rafałowi K., Mateuszowi R., Tomaszowi D. i innym przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art.286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk), przywłaszczenia środków pieniężnych (art. 284 § 1 kk), stosowania przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych (art. 191 § 1 a kk), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art. 299 § 1 i 5 kk).

Jednym z zatrzymanych jest Mateusz R., notariusz uczestniczący w przestępczym procederze. Z materiałów ABW wynika, że Mateusz R. dokonywał czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw. Przedstawiono mu zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 231 § 2 kk), oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art. 299 § 1 i 5 kk). Wobec w/w podejrzanego na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Do kolejnych zatrzymań w tej sprawie doszło w dniach 19-20 września 2017 roku. Zatrzymanym przez ABW osobom – Emilii H., Stanisławowi H, Danielowi K. oraz Michałowi K. – prokurator przedstawił zarzuty obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art.299 § 1 i 5 kk) oraz oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk).

Z ustaleń ABW wynika, że grupa przestępcza w latach 2013-2016, na terenie Warszawy i okolic, prowadziła działalność polegającą na wyłudzaniu prawa własności nieruchomości od osób starszych, chorych i pozostających w trudnej sytuacji materialnej. W procederze zawierano fikcyjne umowy pożyczek z przywłaszczeniem na zabezpieczenie oraz fikcyjne umowy o tzw. rentę hipoteczną, w wyniku których dochodziło do sprzedaży nieruchomości należących do wytypowanych przez Daniela B. osób. W ramach prowadzonej działalności Daniel B. i Rafał K. zakładali liczne spółki prawa handlowego, które pozwalały przekazywać nieruchomości prawowitych właścicieli osobom trzecim, biorącym udział w przestępstwie.

W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie ABW zatrzymała do tej pory 9 osób, którym postawiono zarzuty oszustwa oraz prania pieniędzy, a także stosowania gróźb karalnych i czynności mających na celu utrudnianie korzystania z lokali prawowitym właścicielom. Cztery zatrzymane osoby trafiły do aresztu, kolejne objęto m.in. dozorem policyjnym oraz zastosowano poręczenie majątkowe w wys. do 20 tys. zł.

Podrabiali dokumenty notarialne

Członkowie rozbitej przez ABW grupy przestępczej są objęci również innym śledztwem ABW. W wyniku działań Agencji w okresie od stycznia do końca sierpnia 2017 r. rozbito drugą zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie i okolicach. Członkowie grupy posługiwali się podrobionymi pełnomocnictwami notarialnymi, wystawionymi przez właścicieli nieruchomości oraz fikcyjnymi dokumentami tożsamości. Proceder prowadzony był w okresie od 2013 do końca 2016 r.

W ramach swojej działalności członkowie grupy m.in. Rafał K., Daniel B., Wojciech S., Leszek J. uzyskiwali prawo do obrotu nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic na podstawie podrobionych pełnomocnictw notarialnych sporządzonych przez notariusza, który od dłuższego czasu nie wykonywał swojego zawodu (jest na emeryturze). Po uzyskaniu wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, na podstawie sfałszowanych dokumentów grupa dokonywała dalszej odsprzedaży nieruchomości kolejnym nabywcom.

Jeden z członków grupy, podejrzany Wojciech S. nabył na podstawie podrobionych pełnomocnictw nieruchomości: w Warszawie, Podkowie Leśnej i Tarczynie oraz chciał przejąć kolejne nieruchomości położone w Konstancinie Jeziornej oraz Warszawie o łącznej szacowanej wartości ponad 25 mln złotych. Mężczyzna posługiwał się także sfałszowanymi dokumentami tożsamości.

W okresie od stycznia 2017 r. do końca sierpnia 2017 r. zatrzymano 5 osób związanych w/w przestępczym procederem. Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzutu wyłudzenia (oszustwa), przywłaszczenia, posługiwania się sfałszowanymi dokumentami (akt notarialny kupna – sprzedaży). Czterech podejrzanych trafiło do aresztu. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Mecenas Królikowski odmawia współpracy z prokuraturą. Pieniądze z przestępstwa na kontach adwokatów.

Ravensburg: Imigrant zablokował samochód, w środku nie było Niemców a Polacy… [WIDEO]