w ,

Homoseksualizm to konstrukt społeczny!

O przyczynach homoseksualizmu rozmawia się bardzo często. Górują dwie teorie dotyczące tego, skąd się homoseksualizm bierze. Pierwsza z nich mówi o tym, że homoseksualistą człowiek się rodzi, natomiast druga uznaje homoseksualizm jako konstrukt społeczny.

Pierwsza z teorii jest wygodnym wyjaśnieniem całej sprawy, forsowanym przez środowiska LGBT. Ma to często wpływ na całą linię argumentów prezentowanych przez te środowiska. Stanowi przy tym doskonały punkt zaczepienia przy kolejnych atakach na wartości tradycyjne.

Druga natomiast mająca wielu zwolenników wśród “niepoprawnej politycznie” części społeczeństwa, znajduje swoje uzasadnienie w badaniach. Według najnowszych doniesień magazynu Science “gen homoseksualizmu” nie istnieje, a skłonności homoseksualne są wynikiem oddziaływania środowiska i kultury. Sama genetyka to jedynie ułamek rzeczywistych uwarunkowań.

Powyższe informacje są wynikiem badań prowadzonych przez naukowców z Broad Massachusetts Institute of Technology. W badaniach brali udział również naukowcy z Uniwersytetu Harwarda, oraz z Włoch.

Poprzednie badania sugerowały obecność silnych sygnałów genetycznych, które mogłyby uczynić przewidywalnymi postawy seksualne, przy czym jeden z najbardziej znanych takich sygnałów wskazywał na chromosom X, ale w naszych badaniach z próbką sto razy silniejszą, pokazaliśmy, że tak nie jest – mówi włoski naukowiec prof. Ganna.

Dodatkowo profesor uściślił nieco naturę prowadzonych badań, wskazując jednocześnie kierunek w którym należy patrzeć, przyglądając się efektom badań nad przyczynami homoseksualizmu.

Wyniki naszego badania dostarczają wglądu w biologiczne podłoże zachowań homoseksualnych, ale uświadamiają też, jak ważne jest powstrzymanie się od wyciągania uproszczonych wniosków ze względu na skomplikowaną naturę fenotypów behawioralnych, nasz ograniczony wgląd w genetykę i długą historię nadużywania rezultatów badań genetycznych w celach społecznych

Badania dowiodły, jak małą rolę odgrywa genetyka w kształtowaniu się zachowań seksualnych. N podstawie różnych wariantów genetycznych, nie można wnioskować, czy badany obiekt będzie przejawiał zachowania homoseksualne czy też nie.

O powadze powyższych badań świadczy mogą surowe liczby. W celu wyciągnięcia powyższych wniosków, przebadano grupę blisko pół miliona osób. Informacje genetyczne uzyskano z brytyjskiego banku danych genetycznych UK Biobank oraz z serwisu 23andMe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Szumowski rezygnuje z teki ministra zdrowia!

Sukces polskich farmaceutów!