w

Każdego roku w wyniku aborcji zabijanych jest niemal tylu ludzi co w całej II wojnie światowej

Rocznie na całym świecie wykonuje się 56 milionów aborcji. W UE rocznie przeprowadza się około 1,2 mln zabójstw nienarodzonych. W latach 1973-2003 dokonano na świecie ok. 1 mld aborcji. W ciągu 6 lat II wojny światowej zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie (ok. 2,3 miliarda).

Czym jest aborcja?

Przytoczę pewne wspomnienia;

Podczas debaty w amerykańskim Kongresie nad ustawą nakazującą ratowanie dzieci urodzonych żywo po aborcji, przejmujące świadectwo cierpienia tych dzieci złożyła pielęgniarka Jill Stanek.

Pewnej nocy koleżanka pielęgniarka niosła dziecko, które zostało abortowane, ponieważ miało zespół Downa do naszego brudnego pomieszczenia gospodarczego, ponieważ tam były zabierane te, które przeżyły. Nie mogłam znieść myśli, że to cierpiące dziecko będzie umierało samo, więc kołysałam je przez 45 minut, przez które żyło. Miał 21 do 22 tygodni, ważył około pół kilograma i był mniej więcej wielkości mojej dłoni. Był zbyt słaby, by zbytnio się poruszać, zużywał całą swoją energię próbując oddychać. Pod koniec był tak cichy, że nie mogłam stwierdzić, czy jeszcze żyje, chyba że podnosiłam go do światła, by zobaczyć czy jego serce nadal podbija ścianę klatki piersiowej. Kiedy ogłoszono jego zgon złożyłam jego małe ręce na klatce piersiowej, owinęłam go w maleńki całun i zaniosłam go do szpitalnej kostnicy, gdzie zabieraliśmy naszych wszystkich zmarłych pacjentów.”

Po tym wydarzeniu Jill Stanek zrezygnowała z pracy w Christ Hospital. Sam szpital przyznał, że „10 do 20%” abortowanych dzieci „żyje przez krótki czas” po aborcji.

W Polsce ponad 90% jest abortowanych właśnie z powodu podejrzenia choroby. Są to dzieci w wieku opisywanego wyżej dziecka lub starsze, bo dzieci zabija się nawet do 24 tygodnia ciąży.

Jakie są fizyczne następstwa aborcji?

Aborcja w sposób gwałtowny przerywa proces ciąży i życie nienarodzonego dziecka. Ten skomplikowany i wieloaspektowy ,,zabieg” łączy się z zakłóceniami zdrowia fizycznego matki. O konsekwencjach przerwania ciąży mówi prof. Bogdan Chazan, ginekolog położnik.

– Rodzaj zakłóceń, a także ich zakres zależą od kilku czynników. Należą do nich: etap ciąży, wiek matki oraz okres zaawansowania ciąży. Im bardziej zaawansowana ciąża, tym powikłania są trudniejsze. Generalnie zakres powikłań fizycznych zależy także od sposobu, w jakim została przeprowadzona aborcja – mówi prof. Chazan.

Jak wyjaśnia „ zasadniczo istnieją dwie metody aborcji”.

– Jedna, tak zwana medyczna, polega na podaniu środków farmakologicznych matce. Druga – chirurgiczna, polega na rozszerzeniu szyjki macicy, rozczłonkowaniu dziecka i wyciągnięciu w kilku elementach na zewnątrz – tłumaczy lekarz.

Aborcja wiąże się z dużym ryzykiem dla matek, które decydują się na usunięcie dziecka. Ginekolog położnik zwraca uwagę na to, że wyżej wspomniane metody czasem ze sobą współistnieją. Bywa tak, że aborcja jest rozpoczynana metodą medyczną, a musi być zakończona metodą chirurgiczną. Dzieje się tak ze względu na różne powikłania lub trudności, jakie się pojawiają.

– Powikłania te można podzielić na wczesne oraz odległe. Pierwsze to te, które dzieją się natychmiast po aborcji lub w jej trakcie Do natychmiastowych i najczęstszych komplikacji należą: krwotok, przebicie macicy, przebicie jelita, uszkodzenie sąsiednich narządów – te z reguły kończą się interwencją  chirurgiczną. Istnieją także konsekwencje odległe, czyli te, do których dochodzi w późniejszym życiu kobiety. Zaliczmy do nich zaburzenia płodności, poród przedwczesny w następnej ciąży, trudności w utrzymaniu ciąży oraz rak piersi – wylicza prof. Bogdan Chazan.

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Przerwanie go, obojętne w jaki sposób, obojętne jaką metodą, będzie zawsze zniszczeniem życia człowieka, czyli zabójstwem. To zabójstwo absolutnie niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka, jakim jest poczęte, a jeszcze nienarodzone dziecko. Żadne stanowione przez parlamenty czy sądy najwyższe prawo nie może zezwolić na bezkarne zabijanie ludzi nienarodzonych. W mediach publicznych i komercyjnych nie podano definicji aborcji, natomiast w mediach katolickich podawano je wielokrotnie. Zatem aborcja to przerywanie życia człowieka w okresie od jego poczęcia aż do dziewiątego miesiąca życia w łonie matki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Za szerszym dostępem do aborcji dzieci. W obronie karpi. Celebryctwo znów daje popis!

Ardanowski: “Jeżeli piątka dla zwierząt wróci polska wieś na trwałe zostanie stracona dla PiS”