w , ,

Kukiz’15: obniżyć VAT na ebooku do 5% i na e-gazety do 8%!

Za Kukiz’15: Rozpoczynamy cykl #PoniedziałekWolności. Od dziś, regularnie w poniedziałki, razem z innymi posłami Kukiz ’15, będę prezentował projekty ustaw i rozwiązań o charakterze wolnościowym, deregulacyjnym, upraszaczającym prawo i życie obywateli. Na pierwszy ogień idzie kwestia absurdalnych zasad opodatkowania książek elektroniczych w Polsce.

Mówimy PiSowi sprawdzam i składamy w Sejmie projekt ustawy obniżający VAT na e-booki (do 5% jak książki) i e-gazety (do 8% jak gazety) już od nowego roku. Ostatnio partia rządząca udowodniła, że potrafi przyjąć w 24 godziny ustawę podwyższającą podatki dla większości obywateli (o kwocie wolnej). Mamy nadzieję, że dla odmiany dadzą też radę szybko uchwalić prostą obniżkę podatków.

Obecnie w Polsce e-booki opodatkowane są 23% VAT, a papierowe książki 5% VAT. Papierowe gazety są na 8% VAT, a e-wydania na 23% VAT. Absurd goni absurd.

Bruksela zamierza wreszcie pozwolić państwom UE stosować obniżony VAT na e-booki. KE uznała, że trzeba iść z duchem czasu i traktować papierowe i e-wydania jednakowo. Ale że biurokratyczna maszyna idzie do przodu bardzo powoli (odpowiednie przepisy KE pisze już 3 lata!), kraje UE mogą zacząć obniżać VAT od… 2018 r. najwcześniej.

Kukiz’15 nie zamierza czekać na biurokratów z Brukseli. Chcemy, by Polska miała obniżony VAT na e-booki jak najszybciej (dziś obniżony VAT mają już Francja i Włochy, a od 2017 r. będzie mieć Belgia). #PotrafiszPolsko

Uzasadnienie: Projekt ustawy ma na celu zrównanie stawek VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich ewydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. W tym sensie projekt ustawy również upraszcza przepisy VAT w zakresie opodatkowania książek, gazet, czasopism i innych publikacji.

Projekt ustawy wprowadza stawkę 5% VAT na e-booki, które obecnie opodatkowane są stawką 23% VAT (gdy książki papierowe opodatkowane są 5% VAT). Projekt ustawy wprowadza też stawkę 8% VAT na e-publikacje (czasopism i gazet), które obecnie opodatkowane są stawką 23% VAT (gdy wydania papierowe czasopism i gazet opodatkowane są 8% VAT).

Projekt ustawy wprowadza więc zasady opodatkowania e-publikacji, który obowiązują obecnie we Francji i Włoszech oraz które zaczną obowiązywać od nowego roku w Belgii. Projekt wykonuje również przepisy zaprezentowanego 1 grudnia 2016 r. przez Komisję Europejską projektu nowelizacji dyrektywy VAT, zgodnie z którym państwa członkowskie mają prawo do stosowania obniżonej stawki VAT na e-booki.

Obecny stan prawny z punktu widzenia zdrowego rozsądku nie ma żadnego uzasadnienia i w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistości oraz postępowi technologicznemu. Co więcej, efektem obecnego stanu prawnego jest podatkowa dyskryminacja e-publikacji. Obecny udział e-booków i e-publikacji w rynku czytelniczym wynosi ok. 3,5%. Niski udział w rynku e-publikacji w istotnej mierze spowodowany jest ich zaporowym opodatkowaniem (wysoka stawka VAT na e-publikacje przekłada się na różnicę w cenie).

Zasada równości opodatkowania wymaga, aby książki i czasopisma (bez względu na formę ich wydania) były opodatkowane jednakowo. Czytelnik dokonując zakupu książki (czasopisma) lub e-booka (e-publikacji), nabywa określoną treść, a nie nośnik na którym jest ona zapisana. Dochowanie równych zasad opodatkowania VAT zobowiązuje więc ustawodawcę do równego opodatkowania sprzedaży treści, bez względu na jakim nośniku jest ona zapisany – fizycznym, online czy elektronicznym.

Projekt ustawy stanowi również szansę dla rynku książki, wydawnictw oraz gazet. Sprzedaż książek oraz gazet w tradycyjnej formie od lat spada, podczas gdy udział ebooków w rynku książki oraz e-wydań stale rośnie. Wydawcy są zmuszeni do dostosowania modeli sprzedaży swoich wydań do zmieniającej się gospodarki oraz zmieniających się preferencji czytelnika. Obniżenie stawek VAT na e-booki i e-wydania może przyczynić się do rozwoju rynku książki i prasy, w ujęciu globalnym obejmującym każdy rodzaj publikacji, i w efekcie przynieść dodatkowe przychody wydawcom.

Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowana ustawa nie rodzi skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obecny udział e-booków i e-publikacji w rynku czytelniczym wynosi ok. 3,5%. Niski udział w rynku e-publikacji w istotnej mierze spowodowany jest ich zaporowym opodatkowaniem. Utrata wpływów budżetowych z tytułu obniżenia VAT na e-booki i e-publikacje wynosiłaby więc ok. 63 mln zł. Projektodawca przewiduje, że strata ta zostałaby zrekompensowana przez większe wpływy podatkowe w związku ze wzrostem sprzedaży publikacji w formie elektronicznej w wyniku obniżenia opodatkowania odpowiednio z 23% do 5% na e-booki oraz 23% do 8% na publikacje.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Stanisław Piotrowicz: „Zawsze zachowywałem się przyzwoicie” [WIDEO]

Olejnik przeprasza na antenie TVN24 za swoje kłamstwa. To trzeba zobaczyć!