Łzy Petru i banksterów. Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatek bankowy. - PrawicowyInternet.pl
sobota, 11 lipca, 2020

Łzy Petru i banksterów. Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatek bankowy.

on

- Reklama-
- Reklama -
- Reklama -

15 stycznia 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych – zwanym potocznie podatkiem bankowym, który ma na celu pozyskanie dodatkowego źródła dochodów dla budżetu, z których pokrywać się będzie wydatki społeczne. PiS od dłuższego czasu zapowiadał zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa.

Ustawa ma przyczynić się do tego, aby sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich.

“Podatek bankowy jest potrzebny w Polsce. Nasz system finansowy pozwala osiągać bankom ok. 16 mld zł zysków rocznie, a rząd planuje, że wpłaty z tytułu nowej daniny wyniosą ok. 6 mld zł. To proste i skuteczne narzędzie polityki fiskalnej rządu” – powiedział PAP dr Mariusz Andrzejewski, będący ekspertem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dyskusja o “podatku bankowym” w Sejmie RP:

Więcej informacji o “podatku bankowym”:

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych wprowadza do systemu podatkowego nowy podatek. Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła pokrycia wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, poprzez zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków państwa.

Ustawa ma przyczynić się do tego, aby sektor finansowy w większym niż dotychczas stopniu uczestniczył w ponoszeniu obciążeń podatkowych, tak jak ma to miejsce w innych państwach europejskich.

Obecny stan prawny nie przewiduje podatku od aktywów instytucji finansowych.

Przedmiotem opodatkowania zgodnie z przepisami ww ustawy są aktywa podatników:

1) banków krajowych,

2) oddziałów banków zagranicznych,

3) oddziałów instytucji kredytowych,

4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

5) krajowych zakładów ubezpieczeń,

6) krajowych zakładów reasekuracji,

7) oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,

8) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji,

9) instytucji pożyczkowych.

Podstawę opodatkowania określono w ustawie jako nadwyżkę sumy wartości aktywów podatnika, wynikającą z zestawienia obrotów i sald w rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji) albo 200 mln (dla instytucji pożyczkowych).

Podatek będzie rozliczany miesięcznie według stawki wynoszącej 0,0366% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z „sektora bankowego”, obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych.

W przypadku podatników, będących bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze, podstawę opodatkowania obniża się o wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, prowadzonych przez podatnika.

W przypadku aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku Polskiego (stanowiących zabezpieczenie kredytu refinansowanego przez ten bank) całość tych aktywów podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania.

W przypadku pozostałych podatników, podstawę opodatkowania obniża się o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Od podatku zwolnione są banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz podatnicy, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego wydała określone w ustawie decyzje.

Ustawa zwalnia od podatku również podatników objętych programem postępowania naprawczego lub planem naprawczym,.

Zgodnie z ustawą pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy dokonują obliczenia i wpłaty podatku oraz składają deklarację podatkową, jest luty 2016 r.

Wprowadzenie przedmiotowego podatku nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. 

za prezydent.pl

Komentarze:

komentarzy

- Reklama -
Konserwatywny blog informacyjny. Główne zasady: weryfikujemy udostępniane wiadomości, zawsze jesteśmy po stronie polskiej racji stanu, obnażamy zagrożenia, które czyhają na naszą Ojczyznę. Zapraszamy do współpracy!
134,742FaniLubię
18,065ObserwującyObserwuj
115,000SubskrybującySubskrybuj
Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność mojego bloga oraz kanału na YouTube, możesz to zrobić poniżej

Musisz przeczytać!

Cała Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro opowiedziała się przeciwko aborcji!

1
Projekt "Zatrzymaj Aborcję"  usuwa z polskiego porządku prawnego przesłankę eugeniczną przy dopuszczalności aborcji. Możliwość przerywania ciąży, a precyzyjniej nazywając pozbawiania życia istoty ludzkiej przed...
Blog Dariusza Mateckiego

PrawicowyInternet.pl jest moim blogiem, który działa obok kanału na YouTube o tej samej nazwie. Zapraszam Was na mój prywatny fanpage na Facebooku oraz na mojego Twittera.

Komentarze:

komentarzy