w ,

Min. Romanowski: “Konwencja Stambulska ratyfikowana przez PO nakazuje demoralizację dzieci”

Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski z Solidarnej Polski jest jednym z największych orędowników wypowiedzenia szkodliwej Konwencji Stambulskiej. Opublikował dziś na Twitterze wpis, który w największym skrócie przedstawia czym jest ta konwencja:

“Platforma Obywatelska wykorzystuje kobiety do wojny ideologicznej. Konwencja Stambulska ratyfikowana przez PO nakazuje demoralizację dzieci, zmusza do promowania ideologii gender, łamie polską Konstytucję. Rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej od ofiary, stworzył kompleksowy system pomocy pokrzywdzonym, podwyższa kary dla sprawców ciężkich przestępstw. STOP ideologii – STOP konwencji stambulskiej! TAK dla realnych działań TAK dla surowych kar dla przestępców TAK dla pomocy ofiarom przemocy.”

Konwencja w swojej warstwie ideologicznej opiera się na założeniu, że przemoc wobec kobiet jest uwarunkowana społecznie i kulturowo, ma charakter strukturalny i jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, który doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich. Jest to fałszywe założenie, a rzeczywistymi źródłami przemocy domowej wydają się być patologie społeczne, takie jak alkoholizm, narkomania, uzależnienie od gier, czy obecna w mediach seksualizacja i wulgaryzacja obrazu kobiety. Konwencja te uwarunkowania w zasadzie pomija.

https://www.facebook.com/drmarcinromanowski/photos/a.2373579972966769/2772684336389662/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBSWmr0eqstacPO0wLixej7ibIWX3kIMhHHKrMXEE4WRsCNUhRSSNFKMxhSR1m2FX-Q-WegUnUL43jiJNbELhYrnij2fixKfr2OgaQtf-amHG3ICslevI4s2ao2iH3s-ybzV5jkAMYuju3ebxphiHdCiJ9DuLv9YqEcJrk2ECHUECmAEKHwqAZx7PatW7Qy8jjA2ssVB-ewqJo0Vw6DWoMEHbNVrWz-F-SrdLWDhqbg1CI5F9Ow3o5i6lzodTKQAu5HioMsUVvpQdjqkwDWzHSdc94it4gupGZ_9efTlGFqZjUm45ZbOQw0gkGLCMpx88ho1cDTk36HrzLKErQwogKJiuLm&__tn__=-R

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

8 letni chłopciec skrzywdzony przez ideologów LGBT! Szokujące wyznanie [WIDEO]

Min. Ziobro: składamy wniosek o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej! [WIDEO]