fot. Rafał Zambrzycki
w , ,

Minister Waszczykowski z dumą o roku w polityce zagranicznej. „Polska wróciła do gry”

Utrzymanie dobrych relacji z sąsiadami Polski, rozwijanie dotychczasowych sojuszy gwarantujących bezpieczeństwo oraz współpraca gospodarcza na szerokiej arenie międzynarodowej – to główne cele polityki zagranicznej Polski. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, ostatni rok był dobry dla polskiej polityki zagranicznej, która odzyskała podmiotowość.

Zdaniem szefa MSZ, polska polityka zagraniczna w ostatnim roku zasadniczo zmieniła swój charakter. – Przywróciliśmy jej podmiotowość i właściwą hierarchię priorytetów, przyjmując za punkt wyjścia szeroko pojęte interesy naszego kraju – mówił. Jak dodał, podmiotowe traktowanie interesów polskich nie wyklucza troski: o przyszłość zjednoczonej Europy, bezpieczeństwo jej granic, stabilność europejskiego sąsiedztwa, silne i mocne relacje transatlantyckie. Minister Waszczykowski zapewnił też, iż w realizacji celów polskiej polityki zagranicznej Polska skutecznie korzysta z mechanizmów współpracy dwustronnej: ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Niemcami oraz prowadząc dynamiczną politykę regionalną.

Polska – jak ocenił szef MSZ – z niepokojem patrzy na agresywną politykę Rosji w Europie Wschodniej. – Na Ukrainie już trzeci rok trwa podsycany przez nią konflikt wojenny. To konflikt, który angażuje dwóch naszych sąsiadów, tworząc dla Polski szereg realnych wyzwań i zagrożeń – mówił Waszczykowski. Jak dodał, w październiku 2016 roku przy okazji decyzji Rosji o wycofaniu się z porozumienia z USA o utylizacji plutonu „mogliśmy poznać rosyjskie ambicje dotyczące Europy Wschodniej i Środkowej takie, jak faktyczne wycofanie się NATO z całego regionu i przekształcenie kilkunastu państw zamieszkanych przez dziesiątki milionów ludzi w szarą strefę, skazaną na niestabilność i niepewność”. – Polska nie zaakceptuje takiej wizji ładu politycznego w Europie, nie przystanie na dzielenie naszego kontynentu na strefy wpływów. Nigdy więcej Monachium i Jałty – powiedział szef MSZ. Jak zauważył, niepokoi to, że politycznym działaniom Rosji towarzyszą kroki militarne. To rozbudowa Zachodniego Okręgu Wojskowego czy militaryzacja Obwodu Królewieckiego.

CAŁE PRZEMÓWIENIE:

https://www.youtube.com/watch?v=3kLznzsGo8U

Traktujemy Rosję poważnie, tak jak traktuje się wielkie państwo i sąsiada, jednak jeśli chodzi o nasze relacje, to do tanga trzeba dwojga – mówił szef MSZ, deklarując przy tym, że Polska będzie przekonywać rosyjskich partnerów, iż konstruktywna współpraca jest możliwa. Polska oczekuje przy tym zwrotu wraku samolotu Tu-154M i w tej sprawie rozważana jest skarga na działania Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

W tym roku priorytetem MSZ będzie m.in. wzmocnienie współpracy Amerykanów i Europejczyków w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. – Obejmą one budowę bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie, organizację ćwiczeń z udziałem brygady pancernej, która przybywa właśnie do Polski, a także pododdziału amerykańskich sił powietrznych stacjonującego w Łasku i Powidzu – zapowiedział Waszczykowski. Jak zaznaczył, przywództwo polityczne i zaangażowanie wojskowe Stanów Zjednoczonych jest „niezbędne dla zachowania wiarygodności i spójności NATO”. W tym kontekście polski rząd z uwagą obserwuje „proces krystalizowania się polityki zagranicznej administracji prezydenta USA Donalda Trumpa”.

Rząd chce też uczestniczyć w naprawie UE, a nie jej demontażu. – Powrót do Europy egoizmów narodowych byłby równie szkodliwy jak utopie integracyjne, nie mające zakorzenienia w realiach społecznych i politycznych naszego kontynentu – mówił. Waszczykowski zaznaczył, że „remont UE” jest konieczny i dodał, że nie jest wykluczone, że „na fundamencie czterech swobód trzeba będzie zbudować nową Unię w oparciu o nowy traktat”. Polska – jak zapewnił – będzie współtworzyć zręby nowych rozwiązań „służących zarówno naszym interesom narodowym, jak i szerszemu interesowi europejskiemu”.

Polski rząd chce też utrzymywać dobre relacje z Niemcami i lepiej wykorzystać Trójkąt Weimarski, bo bez tej współpracy „trudno wyobrazić sobie przyszłość projektu europejskiego”. – Oczekujemy od drugiej strony większej otwartości i zrozumienia dla polskich racji i naszego prawa do realizowania polskich interesów. Polska i Niemcy, zgodnie współdziałając i szanując się, mogą uczynić wiele dobrego dla odczuwającej skutki kryzysu ekonomicznego i politycznego Europy – podkreślił Waszczykowski. Polska będzie też orędowała za poszerzeniem UE, a nasz kraj chce dzielić się doświadczeniami akcesyjnymi z państwami Bałkanów Zachodnich. Szef MSZ mówił tu o Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze oraz Kosowie. Równocześnie Polska będzie wspierać Ukrainę w „jej wysiłkach reformatorskich i polityce proeuropejskiej”, ale przy zachowaniu spraw historycznych. – Uważamy, że prawdziwemu partnerstwu strategicznemu powinna towarzyszyć prawda– powiedział Waszczykowski.

Polska chce też utrzymywać kontakty z państwami Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, zwłaszcza w dziedzinie współpracy handlowo-inwestycyjnej. Zaś partnerstwo strategiczne z Chińską Republiką Ludową – jak mówił szef MSZ – stało się trwałym elementem polskiej polityki zagranicznej. – Liczymy na dalszy rozwój współpracy w formacie 16+1, czyli między krajami Europy Środkowej a Chinami, w tym za pośrednictwem Sekretariatu do spraw Morskich umiejscowionego w naszym kraju – powiedział Waszczykowski. Polska będzie też rozwijała współpracę z Japonią i Republiką Korei oraz Indiami. Podjęte będą też rozmowy z Australią i Nową Zelandią.

Szef MSZ zaznaczył, że ważnym celem działań jego resortu będzie „przedstawienie Polski jako nowoczesnego kraju czerpiącego ze swojej tradycji, jako tolerancyjnego państwa wielu narodów oraz kultur”. Kontynuowane będzie zwalczanie kłamliwych sformułowań dotyczących odpowiedzialności za organizację i funkcjonowanie niemieckich obozów śmierci w czasie II wojny światowej, a odkłamywaniu fałszerstw historycznych mają służyć nowoczesne formy komunikacji. Polska przy tym nie zapomni o sprawach Polonii oraz będzie włączała się w pomoc humanitarną w Syrii.

Za: pch24.pl, źródło: rmf24.pl, tvp.info

Co myślisz?

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Jeden ping

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Społeczny Trybunał Narodowy ogłosił infamię Bolesława Bieruta i Stefana Michnika!

Z mieszkania do piwnicy. Dramat rodzin poszkodowanych przez dziką reprywatyzację! [WIDEO]