w ,

My tu o Caracalach, a tymczasem kongres USA przyjął bardzo niebezpieczną ustawę o zwrocie mienia z Polski!

Zgodnie z przyjętą 3 dni temu przez amerykański kongres ustawą – Departament Stanu (czyli odpowiednik polskiego MSZ) będzie oficjalnie wspierał „organizacje międzynarodowe zrzeszające ofiary Holocaustu” i kanałami dyplomatycznymi pomagał w odzyskaniu pozostawionych bezpotomnie nieruchomości. A takie znajdują się głównie w Polsce. Warto zauważyć, że bezpotomna śmierć ofiar Holocaustu, które były obywatelami polskimi, spowodowała, że ich mienie przeszło na rzecz Państwa Polskiego z mocy prawa. Przyjęta przez kongres USA ustawa stoi temu w jawnej sprzeczności.

Ustawa „Justice for Uncompensated Survivors Today” przyjęta właśnie przez kongres USA, odwołuje się do tzw. Deklaracji Teresińskiej z 2009 roku. W czerwcu 2009 roku w Pradze i Terezinie w Czechach odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 46 państw (był również przedstawiciel Polski). Rozmawiano na niej m.in. o kwestiach zwrotu nieruchomości należących przed wojną do Żydów, którzy zostali zabici przez Niemców w trakcie Holocaustu.

Przyjęta przez kongres ustawa jest swego rodzaju „aktem wykonawczym” dla Deklaracji Teresińskiej. W swej treści upoważnia Departament Stanu USA (odpowiednik polskiego MSZ) do działań monitorujących jak ukształtowane jest prawodawstwo w poszczególnych krajach-sygnatariuszach Deklaracji Teresińskiej w zakresie zwrotu mienia i nieruchomości należących przed wojną do Żydów (Polska jest sygnatariuszem tej Deklaracji). Ustawa mówi również o zwrocie „bezpańskiej” własności w celu „pomocy potrzebującym ocalałym z Holocaustu”. Departament Stanu będzie mógł kanałami dyplomatycznymi podejmować czynności, których celem będzie „odzyskanie” takiego mienia.

Wyobrażam sobie „scenariusz skrajny”, w którym USA stwierdzają, że dane państwo może liczyć na pomoc sojuszniczą (np. poprzez stacjonowanie wojsk USA na jej terenie) pod warunkiem pełnego uregulowania kwestii restytucji mienia pożydowskiego na podstawie ustawy „Justice for Uncompensated Survivors Today”. Rzecz jasna konsekwencje prawne i międzynarodowe takiego „skrajnego scenariusza” mogą być bardzo poważne. Wszak, po pierwsze, bezpotomna śmierć ofiar Holocaustu, które były obywatelami polskimi, spowodowała, że ich mienie przeszło na rzecz Państwa Polskiego z mocy prawa, a po drugie, ewentualna realizacja szantażu z wycofaniem „pomocy sojuszniczej” USA znacząco osłabiłaby Polskę w regionie.

Ustawa ta, aby stała się w USA obowiązującym prawem, musi być jeszcze zaakceptowana przez amerykański Senat oraz podpisana przez prezydenta. Może czas najwyższy pomyśleć nad jakimś lobbingiem?

Za: niewygodne.info.pl

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź
  1. A gdyby lobbing nie pomógł, to polecam rozważenie uchwalenia ustawy sejmowej łączącej zwrot pożydowskiego mienia z reparacjami wojennymi od Niemców. Nie płacą ci, którzy są winni tej hekatombie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Eurostat przedstawił mapę dobrobytu w Europie [infografika]

Merkel zaprosiła a Polska przekaże 9 mln euro, na pomoc w walce z nielegalną imigracją we Włoszech.