Fot.: mjr Robert Siemaszko/ CO MON
w ,

„Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!” – Pierwsza promocja Wojsk Obrony Terytorialnej

– „Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!” Dobrze, że te słowa przysięgi tak mocno dziś tu wybrzmiały. To jest wasza misja, obowiązek, decyzja, którą podejmujecie już na całe życie – nigdy nie zawieść Polski – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz do nowo promowanych absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL), którzy zasilą korpus oficerski Wojsk Obrony Terytorialnej.

Promocja 27 absolwentów na pierwszy stopień oficerski odbyła się sobotę 8 kwietnia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Aktu promocji na stopień podporucznika dokonał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Jarosław Mika. Absolwenci, na komendę przyklękali na podium, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Was podporucznikami Wojska Polskiego”. Po zakończeniu aktu promocji nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Szef MON Antoni Macierewicz w przemówieniu przypomniał znaczenie i rolę Wojsk Obrony Terytorialnej: Następne grono oficerów wzmacnia piąty rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Te wojska, które nadają polskiej armii nowy charakter – szczególnie wiążą obywateli z armią i zadaniem obrony Ojczyzny. Czerpią tradycje z wielkiego doświadczenia bliskiego Polakom – armii obywatelskiej. W naszej historii wojska obywatelskie powoływano w sytuacjach najwyższego niebezpieczeństwa. Tak było podczas powstań, tak było w 1920 roku i tak było, gdy powoływano Armię Krajową, a później formacje walczące już nie tylko z okupantem niemieckim, ale także z sowieckim.

Czy dzisiaj zagrożenie jest porównywalne? Oczywiście – nie. Oczywiście dzisiaj nasze bezpieczeństwo jest nieporównywalnie bardziej zagwarantowane. Ale to nie znaczy, że możemy lekceważyć te czarne chmury, które wiszą nad Polską od wschodu, że możemy lekceważyć zmiany geopolityczne, że dzisiaj świat na nowo patrzy z nadzieją, ale i z trwogą na wydarzenia, jakie mają miejsce.

Wy macie kształtować tę armię nową, która jest wzmocniona o Wojska Obrony Terytorialnej. Wy macie nowych żołnierzy – ochotników wychować, wyszkolić i sprawić, by byli tak dzielni i skuteczni jak wy i jak wartości, które w przysiędze zawarliście.(…) Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że fundamentem bezpieczeństwa jest siła własna naszej armii; że fundamentem bezpieczeństwa są wartości, na które przed chwilą przysięgaliście i są zdolności wasze kształtowania żołnierzy; jest broń, którą musicie tak używać, aby była najskuteczniejsza. To jest prawdziwa gwarancja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej – podkreślił szef MON.

– Nasi absolwenci, jeszcze przed chwilą podoficerowie, włożyli dużo pracy intelektualnej i wiele wysiłku fizycznego w swoją edukację. Wykazali się także odpornością psychiczną i nabyli cech, które powinni posiadać charyzmatyczni dowódcy – powiedział Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę będziecie dowódcami. Miejcie zatem na uwadze, że najważniejsza ocena, którą otrzymacie, to ocena wystawiona przez waszych podwładnych, Jeśli chcecie, aby była ona wysoka musicie nie tylko dowodzić, ale także przewodzić. A to jest sztuka, która udaje się tylko najlepszym – dodał generał zwracając się do podporuczników.

Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i ukończenie Studium Oficerskiego z wyróżnieniem, Minister Obrony Narodowej wyróżnił nagrodą rzeczową ppor. Pawła Wołosza. Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi uczelni: ppor. Pawła Wołosza, ppor. Wiesława Lotkowskiego i ppor. Piotra Workuna.

Prymus promocji ppor. Paweł Wołosz w imieniu nowo promowanych zapewnił: nałożony na nas obowiązek wypełnimy najlepiej, jak potrafimy. Być oficerem Wojska Polskiego to niezwykła duma z jednej strony, ale też ogromna odpowiedzialność – z drugiej.(…) Tym bardziej, że staniemy się częścią nowotworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej naszego kraju.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości. Najefektowniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe rodziny.

***
Podporucznicy są absolwentami Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Szkolenie słuchaczy ruszyło w październiku ubiegłego roku. Wszyscy żołnierze szkolili się w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej i specjalności ogólnej. Doskonalili oni swoje umiejętności, m. in. z taktyki ogólnej, rozpoznania, topografii, regulaminów, czy strzelania. Zdobywali również wiedzę z podstaw dowodzenia, geopolityki i geostrategii, systemu obrony państwa i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także wybranych aspektów historii Polski. Standardowy program szkolenia dla przyszłych podporuczników został też rozszerzony o zagadnienia obrony terytorialnej, w tym te poświęcone wychowaniu patriotycznemu oraz funkcjonowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

W trakcie szkolenia kandydaci na oficerów dwukrotnie wyjeżdżali do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tam przechodzili praktyczne szkolenie specjalistyczne. Ostatni wyjazd w lutym tego roku zakończył się egzaminem na dowódcę plutonu. Zweryfikował on poziom przygotowania żołnierzy do wykonywania zadań. Słuchacze zostali sprawdzeni m.in. z umiejętności dotyczących planowania działań taktycznych, dowodzenia plutonem i kierowania ogniem plutonu w walce, metodyki szkolenia oraz znajomości uzbrojenia będącego na wyposażeniu plutonu.

Po powrocie do Wrocławia żołnierzy czekał egzamin na oficera. Słuchacze sprawdzani byli z wiedzy teoretycznej i praktycznej z czterech działów: taktyki ogólnej i rodzaju wojsk, teorii i praktyki strzelań, regulaminów oraz zagadnień humanistycznych, w tym dotyczących m. in. działalności wychowawczej w wojsku i przywództwa w dowodzeniu.

Po egzaminach kandydaci na oficerów odbyli praktyki dowódcze w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Do wrocławskiej uczelni podoficerowie wrócili 21 marca. Wtedy rozpoczęli przygotowania do promocji oficerskiej, która została zainaugurowana 7 kwietnia br. przez Rektora-Komendanta wrocławskiej uczelni gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę, Prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka Pytla i Dyrektora Departamentu Kadr MON Radosława Petermana. Wręczyli oni przyszłym podporucznikom patenty oficerskie i świadectwa ukończenia WSOWL. Tego samego dnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek odprawił mszę świętą w intencji absolwentów.

Za: mon.gov.pl, Fot.: mjr Robert Siemaszko/ CO MON

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej rozpowszechniają FAKE NEWS na temat Pawła Szefernakera. Oto poziom obecnej opozycji.

Dziesięciu imigrantów w jednym samochodzie nielegalnie przekroczyło polską granicę!