w , ,

O przyszłości UE powinny decydować suwerenne państwa narodowe – Marszałek Sejmu na szczycie V4 w Warszawie

fot. Paweł Kula

W Sejmie zakończył się szczyt przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcony przyszłości Unii Europejskiej, sytuacji w UE i wzmocnieniu parlamentarnej współpracy w V4. Gospodarzami spotkania byli marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski. Było to już trzecie wydarzenie zorganizowane w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Grupie.

Ze strony węgierskiej w parlamentarnym szczycie wyszehradzkim w Warszawie uczestniczył przewodniczący Zgromadzenia Narodowego László Kövér, Słowację reprezentował szef Rady Narodowej Andrej Danko, natomiast dwuizbowy parlament Czech – stojący na czele Izby Poselskiej Jan Hamáček oraz przewodniczący Senatu Milan Štĕch.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że Grupa Wyszehradzka ma podobne zdanie w kwestii przyszłości UE. – Widzimy Unię jako wielką, mocną wspólnotę, która jest oparta na współpracy państw narodowych – podkreślił marszałek na konferencji prasowej w Sali Kolumnowej. Poinformował też, że przewodniczący wskazywali na znaczenie parlamentów narodowych we współpracy z instytucjami UE i wszystkimi parlamentami.

Pogłębianie współpracy parlamentarnej i wspólne projekty w ramach Grupy Wyszehradzkiej to drugi temat dyskusji szefów parlamentów Polski, Węgier, Słowacji i Czech, na który zwrócił uwagę marszałek Sejmu. Mówił o przyszłości współpracy V4 na wielu poziomach. – Wspieramy szereg ciekawych propozycji, m.in. wzmocnienia polityki informacyjnej, promocji działań Grupy. Dyplomacja parlamentarna musi się rozwijać, bo współczesny świat tego od nas oczekuje – tłumaczył Marek Kuchciński. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że spotkania parlamentarne Grupy Wyszehradzkiej służą pogłębianiu współpracy i wzmacnianiu marki V4, znanej i cenionej w Europie. – Chcemy, aby stabilna Grupa Wyszehradzka stabilizowała sytuację w Unii Europejskiej – podkreślił. Marszałek Senatu nawiązał do poruszonych podczas szczytu możliwych kierunków intensyfikacji współpracy w ramach V4. Stanisław Karczewski wskazał na łączące kraje Grupy Wyszehradzkiej wspólne zdanie w bardzo wielu kwestiach.

https://www.youtube.com/watch?v=4W83wX_8vo8

– O wiele więcej interesów nas łączy niż dzieli – powiedział o współpracy wyszehradzkiej przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér. Poinformował, że tematem rozmów były m.in. wyzwania stojące przed Unią Europejską oraz kryzys w UE. László Kövér zwrócił uwagę na wiele podobieństw między państwami V4. Zaznaczył, że Grupa Wyszehradzka jest zdolna do współdziałania. – Obecnie nasz region gospodarczy jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w całej UE. Musimy mieć więcej pewności siebie, bardziej stanowczo rozmawiać na arenie europejskiej na temat przyszłości Unii – tłumaczył szef parlamentu Węgier.

Przewodniczący słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko podkreślił, że uczestnicy spotkania zgodzili się, że państwa, które weszły do UE w 2004 r., są „nową krwią” i dynamicznym elementem Wspólnoty. – Historia, która łączy państwa Grupy Wyszehradzkiej, potrafi ożywić Unię Europejską, uzdrowić procesy w Unii, pomóc w jej reformie – przekonywał. Szef czeskiej Izby Poselskiej Jan Hamáček wskazał m.in. na Brexit jako temat spotkania szefów parlamentów V4. – Musimy zastanowić się, co będzie dobre dla naszych obywateli, będziemy musieli rozmawiać z Wielką Brytanią o dalszej współpracy – stwierdził. Z kolei szef czeskiego Senatu Milan Štĕch akcentował konieczność lepszego wykorzystywania możliwości, które mają parlamenty narodowe w UE. – Musimy się szybko komunikować, wymieniać stanowiska dot. propozycji UE. Potrzebny jest system szybkiego reagowania, abyśmy mogli wywierać nacisk na struktury europejskie – przekonywał na konferencji prasowej.

Wcześniej podczas rozmów w Sali Konferencyjnej na temat przyszłości UE marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekonywał, że to naród i suwerenne państwa członkowskie powinny być fundamentem Unii Europejskiej. – Powinniśmy dążyć do bardziej precyzyjnego określenia kompetencji instytucji UE. Warunkiem odnowy UE jest odnowa jej struktur – mówił Marek Kuchciński. – Żadna reforma Unii nie może zmarginalizować naszego regionu. Musimy zadbać o to, by nasz głos był słyszalny – dodawał Stanisław Karczewski. W ramach debaty o obecnej sytuacji w Unii Europejskiej i przyszłym kształcie UE szefowie parlamentów V4 dyskutowali m.in. o istotnej roli jaką powinny odgrywać w gruntownej reformie Wspólnoty suwerenne państwa narodowe. Zwracano też uwagę na konieczność wyrównywania historycznych różnic między krajami UE. Podkreślano również potrzebę powrotu do fundamentalnych wartości leżących u podstaw Unii oraz uporządkowania kompetencji instytucji unijnych. Rozmawiano także o proponowanych projektach wzmacniających wizerunek Grupy Wyszehradzkiej i promujących jej działania, takich jak np. specjalne podstrony poświęcone V4 na witrynach internetowych poszczególnych Izb.

fot. Paweł Kula

***

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne i trwa rok. Priorytety polskiej prezydencji rozpoczętej 1 lipca 2016 r. obejmują takie tematy jak: silny głos V4 w Unii Europejskiej – koordynacja agendy europejskiej i współpraca w zakresie kluczowych wyzwań, wzmacnianie współpracy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa oraz rozwijanie współpracy regionalnej w oparciu o synergie instytucjonalne i funkcjonalne. To także budowanie jedności w oparciu o wspólne dziedzictwo i wartości, społeczny wymiar współpracy oraz efektywne strategie komunikacji. Wśród priorytetów jest też wzmacnianie spójności oraz rozwijanie współpracy V4 przy ulepszaniu połączeń transportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie…

0

Niemieckie Obozy Koncentracyjne, czyli przestrzeń śmierci

Im głupsze i bardziej skryminalizowane społeczeństwo, tym chętniej popiera w wyborach PO!