w

Obalanie antypisowskiej propagandy. Co się dzieje w Puszczy Białowieskiej?

Antypolskie propagandówki (często z niemieckim kapitałem) nie widziały żadnego zagrożenia kiedy Platforma Obywatelska chciała sprywatyzować Lasy Państwowe i je wyprzedać, aby móc spłacić nienależne, milionowe roszczenia dla organizacji żydowskich. Dzisiaj kiedy leśnicy z Polskich Lasów Państwowych wykonują swoją robotę i chcą ratować Puszczę Białowieską przed szkodnikami (kornikiem) w rzeczywistości muszą walczyć z o wiele groźniejszymi szKODnikami, czyli politykami którzy nawet z takich technicznych czynności tworzą propagandowe materiały, które mają uderzać w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kilka przykładowych nagłówków:

  • PiS niszczy nie tylko Trybunał i media. „Jeżdżę do Puszczy Białowieskiej od 30 lat, nie widziałem takiej wycinki drzew” – naTemat.pl
  • Barbarzyństwo rządu PiS – Gazeta Wyborcza
  • „Zaniepokojona” Bruksela pyta o stan Puszczy Białowieskiej – TVN24
  • PiS jest w lesie. Szykuje się międzynarodowy skandal z powodu Puszczy Białowieskiej – Newsweek
  • Rzeź Puszczy Białowieskiej. Minister zezwolił – Fakt
  • Wycinka Puszczy Białowieskiej wystraszy turystów z Niemiec i Szwajcarii? Biura podróży piszą do rządu – Gazeta Wyborcza

Jak to zwykle bywa, cokolwiek zrobi Prawo i Sprawiedliwość, schemat jest zawsze ten sam: straszenie ludzi, odwoływanie się do opinii państw zachodnich, wyolbrzymianie problemu. W ciągu kilku tygodni będziemy świadkami tego jak osoby z organizacji „ekoterrorystycznych” przywiązują się do drzew w proteście przeciw wycince drzew. W większości te osoby nie mają wykształcenia leśniczego a będą kwestionować decyzje leśników, którzy często od wielu pokoleń troszczą się o polskie lasy. Większość tych organizacji powstała głównie w celu wyciągnięcia pieniędzy unijnych na „działalność ekologiczną”. Dodatkowo, antypolskie dziadki z Komitetu Obrony Demokracji będą mogły krzyczeć kolejne hasła, tym razem dotyczące Puszczy. W mojej wymarzonej Polsce zarówno KOD jak i „ekoterroryści” powinni być zjedzeni przez korniki :)

Różnica w podejściu ministerstwa i tzw. środowisk ekologicznych polega na tym, że ci pierwsi uważają, iż jednym sposobem na walkę z kornikiem jest usuwanie zarażonych drzew z ekosystemu, podczas gdy ci drudzy – wolą zostawić rozwiązanie „problemu” naturalnym procesom przyrodniczym.

25 marca prof. Jan Szyszko podpisał program na rzecz Puszczy Białowieskiej:

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, podpisali dziś w Ministerstwie Środowiska „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000”.

Za: www.mos.gov.pl
Za: www.mos.gov.pl

– Od pewnego czasu w Puszczy Białowieskiej zachodzi bardzo niepokojące zjawisko – zanikanie siedlisk przyrodniczych, zamieranie drzewostanów. Ten kryzys najbardziej dotknął dotąd świerka. Liczba martwych świerków w puszczy liczona jest już w milionach. Wraz z degradacją siedlisk zmniejsza się występowanie cennych, chronionych gatunków fauny i flory – wyjaśnił na dzisiejszej konferencji prasowej prof. Szyszko. Odtworzeniu siedlisk przyrodniczych oraz zahamowaniu ich zanikania ma służyć „Program dla Puszczy Białowieskiej jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego UNESCO oraz obszaru sieci Natura 2000 opracowany przez Ministra Środowiska prof. dr. hab. Jana Szyszko i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego”.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje dokonanie i udostępnienie opinii publicznej pełnej dokumentacji wszelkich aktów prawno – gospodarczych, artykułów prasowych, listów znajdujących się w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dotyczących Puszczy Białowieskiej.

Druga część to program badawczo-monitoringowy, finansowany przez Lasy Państwowe. Jednym z jego założeń jest wyznaczenie 1/3 terenu puszczańskich nadleśnictw, które będą pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na pozostałej części należy natychmiast przystąpić do naprawy obecnej sytuacji, tzn. do pełnego odtworzenia siedlisk przyrodniczych. To działanie pokaże, jak należy chronić puszczę: czy lepiej ją zostawić samej sobie, czy jednak należy działać, stosując metody czynnej ochrony przyrody.

W ramach Programu zostanie także przeprowadzona pełna  dokumentacja przyrodnicza każdej części trzech puszczańskich nadleśnictw. – Przystępujemy do wielkiej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej. Jej wynikiem będzie utworzenie mapy bioróżnorodności – zapowiedział Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Za: www.mos.gov.pl

2 komentarze

Dodaj odpowiedź
  1. Uwaga do autora. Wypada w dziedzinie w której się porusza, mieć stosowną wiedzę. Źle czyta się taki mało rzeczowy mix, pomijający część argumentów. Obie strony sporu mają swoje racje. Tylko po co ta nienawiść i szukanie wroga?
    Niestety krzyczy najgłośniej ten, kto nie ma nic do powiedzenia… Krzyczą tutaj obie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Bruksela: antyimigranckie zamieszki na Place de la Bourse. WRESZCIE!

Syria prześladowana. Genialny reportaż o islamskim mordzie na chrześcijanach.