Rambo Jet – ”Łódź”

Tekst Piosenki: Rambo Jet – ”Łódź”

Więc kocham twoją “urodę złą”,
Jak matka niedobrą – dziecinę,
Kocham twych ulic szarzyznę mdłą,
Najdroższe miasto na świecie!

Zaszwargotanych zaułków twych
Kurz, zaduch, błoto i gwary
Piękniejsze są mi niż stolic szych
I niż paryskie bulwary!

Śmieszność twa łzami przyprósza mi wzrok,
Martwota okien twych ślepych
I czarnych ulic handlarski tłok,
I uszargany twój przepych.

Niechaj potomni przestaną snuć
Domysły “w sprawie Tuwima”,
Bo sam oświadczam: mój gród – to Łódź,
To moja kolebka rodzima!

Wykonanie Piosenki: Rambo Jet – ”Łódź”

Wróć do: Piosenki o Łodzi

Komentarze:

komentarzy