Za: niewygodne.info.pl
w ,

Polska 6. najbezpieczniejszym dla kobiet krajem na świecie. W Europie wypadamy lepiej od 43 państw

Według informacji zebranych przez południowoafrykańską grupę badawczą New World Wealth, Polska jest obecnie 6. najbezpieczniejszym dla kobiet krajem na świecie. Ranking porównuje procent populacji kobiet w poszczególnych państwach, które w ostatnich latach były ofiarami przestępstw kryminalnych przeciwko życiu, zdrowiu lub nietykalności cielesnej. Najbezpieczniejszym krajem pod tym względem jest Australia. Kolejne miejsca zajmują Malta, Islandia, Nowa Zelandia, Kanada i Polska.

Ranking przygotowany przez grupę badawczą New World Wealth jest kolejnym, który potwierdza, że w naszym kraju kobiety mogą się czuć względnie bezpiecznie. Wcześniej (2016 rok) podobne badania przeprowadziła Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Fundamental Rights).

Wówczas okazało się, że w porównaniu do sytuacji kobiet w innych państwach UE, kobiety w Polsce pod względem nietykalności mogą czuć się całkiem bezpiecznie. Raport Agencji Praw Podstawowych UE potwierdzał, że w naszym kraju 19 proc. przedstawicielek płci pięknej doświadczyło w ciągu swojego życia przemocy fizycznej lub molestowania seksualnego. Piszę „jedynie” bowiem w postępowej Francji czy Wlk. Brytanii przemocy fizycznej lub seksualnej doświadczyło 44 proc. kobiet, w Holandii – 45 proc., w Szwecji – 46 proc., a w Danii aż 52 proc. kobiet!

Malta, która w badaniu New World Wealth zajęła 2. miejsce na świecie, w raporcie Agencji Praw Podstawowych UE uplasowała się na 4. miejscu w UE (22 proc. kobiet doświadczyło tam w ciągu swojego życia przemocy fizycznej lub molestowania seksualnego).

https://www.youtube.com/watch?v=FhW0qmKFg8M&t=1s

Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – gdy czarne feministki znowu zaczną wykrzykiwać, że czują się w Polsce „zniewolonymi ofiarami przemocy patriarchatu”, warto im będzie przytoczyć ustalenia poczynione przez grupę badawczą New World Wealth oraz wyniki raportu Agencji Praw Podstawowych UE w/s przemocy stosowanej wobec kobiet. Tak dla opamiętania, aby nie mieszały pojęć i wartości.

Za: niewygodne.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Jonny Daniels: historia rotmistrza Pileckiego musi być opowiadana szerzej

Pierwszy raz w historii zadłużenie III RP zamiast rosnąć, spadało! W ciągu roku pomniejszyło się o ok. 800 mln zł