w ,

Polskie nazwy zagranicznych miast na drogowskazach. Sukces inicjatywy Sylwestra Chruszcza

Poseł Endecji Sylwester Chruszcz ogłosił niewątpliwy sukces jego inicjatywy. Teraz nazwy zagranicznych miast na polskich znakach drogowych będą pisane w języku polskim. Znikną zatem takie nazwy jak Lviv, w miejsce rodzimej nazwy Lwów. Oto treść komunikatu Sylwestra Chruszcza:

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że z mojej inicjatywy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące nazewnictwa na drogowskazach. Nazwy zagranicznych miast takich jak Królewiec, Wilno, Lwów, Budziszyn będą pisane po polsku. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 27.09.17 r. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Bogdan Oleksiak oświadczył, że zostanie przygotowana nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Jestem inicjatorem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim (druk nr 1546), której celem było określenie obowiązków dla zarządców dróg publicznych, aby w przypadku miejscowości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosować polską nazwę miejscowości, jako główną, z jednoczesnym zapisem w nawiasie nazwy miejscowości w języku oryginalnym. Zapewnienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uznaję za pozytywne zakończenie mojej batalii. Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa na początku trzeciego kwartału 2018 roku znaki zostaną zmienione. W załączeniu przesyłam dossier sprawy oraz grafiki.

Z poważaniem,
Poseł Sylwester Chruszcz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Niemców w Polsce jest 150 tys. i mają status mniejszości. Polaków w Niemczech jest 800 tys. i mogą zapomnieć o takim statusie

Koszty przekopu Mierzei wyniosą 880 mln zł. To 2x mniej niż opłaty za niewykorzystany kredyt MFW zaciągnięty przez ekipę Tuska