w , ,

Rząd musi zakazać tworzenia deficytu i dalszego zadłużania kraju!

Ustawowy zakaz tworzenia deficytu i dalszego zadłużania kraju – tylko takie rozwiązanie może nam przynieść prawdziwą niezależność

W projekcie budżetu na 2016 rok założono, że deficyt (tj. kwota o jaką wydatki państwa przekroczą dochody) wyniesie 54,6 mld zł. Ekipie PiS udało się go porządnie zbić (po listopadzie wynosił „jedynie” 27,6 mld zł), niemniej daleko nam jeszcze do takich państw jak choćby Czechy. Nasi południowi sąsiedzi w 2016 r. odnotowali bowiem budżetową nadwyżkę (dochody były wyższe od wydatków). W tym kontekście może powinniśmy wziąć przykład np. z Wlk. Brytanii, gdzie politycy uchwalili ustawę zakazującą tworzenia przez rząd deficytu budżetowego?

Zgodnie z ostatnim odczytem Ministerstwa Finansów łączne zadłużenie Skarbu Państwa wynosi 910,75 mld zł (stan na koniec października ub. r.). Licząc tylko od początku 2016 r. dług powiększył się o kwotę 76,199 mld zł. Warto odnotować, że jedną z głównych przyczyn powiększającego się salda zadłużenia naszego kraju jest tzw. deficyt budżetowy, czyli sytuacja, w której rząd wydaje więcej pieniędzy niż posiada, a różnice „zasypuje” zaciągając nowe pożyczki. Według ostatnich danych za 2016 rok – po listopadzie deficyt wyniósł 27,6 mld zł. Dokładnie taka kwota powiększyła dług Skarbu Państwa (za resztę wzrostu długu odpowiada skok oprocentowania polskich papierów dłużnych do jakiego doszło w ciągu 2016 r. oraz wysokie kursy walut [spora część długu jest liczona w euro, dolarach, frankach i jenach]).

https://www.youtube.com/watch?v=nGhrknxnmU4

W jaki sposób można by rozwiązać problem zadłużenia? To proste – w przypadku naszego państwa wystarczy iść w ślady Wielkiej Brytanii. W październiku 2015 r. tamtejszy parlament przegłosował ustawę, która zobowiązuje każdy brytyjski rząd do utrzymania wydatków państwa na poziomie jego przychodów. Innymi słowy – ustawowo zakazany został tzw. deficyt budżetowy, czyli jedna z głównych przyczyn wzrostu zadłużenia. Zakaz deficytu może być tam zawieszony tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. zagrożenie państwa wojną (koszty związane z obronnością i prowadzeniem działań wojennych będą mogły spowodować powstanie deficytu). Ale to wyjątek. Co do zasady bowiem brytyjscy parlamentarzyści zdecydowali się ukrócić proceder tworzenia deficytów, który dawał podstawę do ciągłego powiększania zadłużenia.

Jednego jestem pewien – tylko ustawowy zakaz generowania deficytów budżetowych może się przyczynić do realnej walki z zadłużeniem, a w konsekwencji przyniesie nam prawdziwą niezależność od zagranicznych wierzycieli.

Za: niewygodne.info.pl

https://www.youtube.com/watch?v=hMxfVKdyzb8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Węgrzy ostrzegają: nowy szlak nielegalnej imigracji wiedzie przez Polskę!

Wojciech Cejrowski: „Trump usadził CNN! JEST MOC!”