w

Sejm podjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli!

Rzeczpospolita Polska zgodnie z Konstytucją jest suwerennym, demokratycznym państwem prawa – podkreślono w uchwale w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli, przyjętej dziś przez Sejm. Jak napisano w dokumencie, „w ostatnim czasie są dokonywane naruszenia suwerenności naszego państwa, podważające jednocześnie zasady demokracji, porządek prawny i spokój społeczny w Polsce”.

Za pretekst do takich działań uchwała uznaje sprawę sporu politycznego o Trybunał Konstytucyjny. W uchwale Sejm stwierdza, że „prawa i wolności obywatelskie nie są zagrożone w naszym państwie”. – Nowe rozwiązania prawne w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego mogą być ustanowione jedynie w wyniku dialogu prowadzonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Większość parlamentarna jest gotowa do poszukiwania takiego kompromisu we współpracy ze stronnictwami opozycyjnymi – czytamy w uchwale.

Dokument podnosi również kwestię podejmowanych przez instytucje UE „prób narzucenia Polsce decyzji w sprawie imigrantów, którzy przybyli do Europy”. W uchwale oceniono, że „zapowiadane decyzje rozwiązania tego problemu nie mają podstaw w prawie europejskim, naruszają suwerenność naszego państwa, wartości europejskie oraz zasadę pomocniczości Unii Europejskiej”. – Niosą także zagrożenia dla ładu społecznego w Polsce, bezpieczeństwa jej obywateli oraz dziedzictwa cywilizacyjnego i tożsamości narodowej – napisano w dokumencie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do przeciwstawienia się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa oraz stwierdza, że obowiązkiem rządu jest obrona interesu narodowego i ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej – podsumowuje uchwała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Państwo Islamskie planuje falę zamachów. Francja jest „oczywistym celem”!

16 maja 2016 przywrócono Karpacki Oddział Straży Granicznej!