w ,

Sejm uchwalił ustawę powołującą Wojska Obrony Terytorialnej! Informacje o nowej formacji wojskowej.

W Wojsku Polskim z początkiem 2017 r. zostanie powołany nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) – przewiduje ustawa uchwalona w środę przez Sejm. MON chce, by w 2019 r. w nowej formacji służyło ponad 50 tys. żołnierzy.

Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony, której projekt powstał w MON, przewiduje, że WOT będą piątym rodzajem sił zbrojnych – obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Utworzenie WOT to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa resortu.

Zgodnie z koncepcją podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie 2–6 letniego kontraktu w ramach OT.

https://www.youtube.com/watch?v=q0GFlbnP-1A&feature=youtu.be

Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski WOT – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim Wojsk Obrony Terytorialnej. Na takie szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Należy tu podkreślić, że decyzja Ministra Obrony Narodowej otwiera drogę do kształcenia kadry dla Wojsk Obrony Terytorialnej, natomiast właściwa rekrutacja do samej OT rozpocznie się na przełomie 2016/2017 r. Dzięki temu nowo tworzone jednostki już na starcie będą dysponowały doskonale przygotowanymi dowódcami.

https://www.youtube.com/watch?v=qwBICnXJhTw&feature=youtu.be

Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

• 1 lipca 2016 powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej,  przed końcem 2017 roku przekształci się ono w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie, równolegle powstaną 3 brygady obrony terytorialnej skoncentrowane kolejno w rejonach: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina.

• Przed końcem 2017 roku powstaną trzy kolejne brygady obrony terytorialnej (dwie na terenie woj. mazowieckiego i jedna w rejonie Olsztyna).

• Przed końcem 2018 roku zostanie utworzone pięć kolejnych brygad obrony terytorialnej (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź).

• W 2019 roku nastąpi utworzenie ostatnich sześciu brygad obrony terytorialnej (jedna na terenie woj. śląskiego, pozostałe w rejonach: Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry).

• Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.
• prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
• ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
• współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
• szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
– możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
– praca w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole (istnieje możliwość zgłoszeń grupowych, które w miarę możliwości będą uwzględniane w doborze miejsc służby),
– służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
– udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
– atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.

Wszystko to tworzy unikalną perspektywę dla wielu, którzy pragną dla Polski zrobić coś więcej.

A tutaj twarz zdrady:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ładowanie…

0

Zdecydowana deklaracja Donalda Trumpa: jestem pro-life. Sędziowie będą pro-life!

Dezinformacja a kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.